Θα μας βρείτε:

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελιάς

Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. Συνεταιρισμού: 0030/2810 781066

Πρόεδρος: Δημήτρης Γιαννουδάκης

τηλ: 0030/6944605924

Ταμίας: Σπύρος Τοράκης

τηλ: 0030/6972929207

E-mail: agselias1@gmail.com

Καταστατικό Συνεταιρισμού

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ