ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΔΗΜ.ΠΕΤΡΙΔΕΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΒΑΡΜΑ-ΧΩΡΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2243061633

FAX:2243061003

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eliana-bakery.gr

E-MAIL: info@eliana-bakery.gr