Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστανοπαραγωγών Πάϊκου «Α.Σ. ΚΑΠΑ» ιδρύθηκε το 2019 και έχει έδρα τη Γρίβα του Νομού Κιλκίς.
Απαρτίζεται από παραγωγούς κάστανου του όρους Πάϊκου και πιο συγκεκριμένα από τα καστανοχώρια Γρίβα, Καστανερή, Κάρπη και Πεντάλοφο. Τα ιδρυτικά μέλη, αριθμούμε 27 παραγωγούς, τους οποίους μας συνδέει η αγάπη για το κάστανο, το βουνό και τον τόπο μας.
Σήμερα, τρείς γενεές παραγωγών συνδυάζουμε την εμπειρία των παλαιότερων με την αντοχή, το μεράκι και την εξελικτική διάθεση των νεότερων.Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμπορεύεται με την παράδοση σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας με σεβασμό στο περιβάλλον, τον εργάτη και τον καταναλωτή..

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
ΔΕΝΤΡΑ

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
<4έτη

1025 στρέμματα

11.262

3.859

 

Μια συντηρητική πρόβλεψη της ποσότητας κάστανου που θα κληθούμε να διαχειριστούμε στη φετινή καλλιεργητική περίοδο κυμαίνεται μεταξύ 230 και 260 τόνους κάστανου. Ποσότητα η οποία, βάσει τη φετινή Δήλωση καλλιέργειας των μελών μας, θα αυξηθεί σταδιακά κατά 25,52% την επόμενη τριετία.

 

 

Διεύθυνση: Γρίβα, Κιλκίς, Ελλάδα

Ε-mail: kastanapaiko@gmail.com