Στοιχεία Επικοινωνίας:

Έδρα Νάουσα

Υπεύθυνος Εξαγωγών: Στέλιος Γιαμαλίδης

Mob: 0030/6945831472

Email: sgiamalidis@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το site www.ktimamelitzani.gr