Ποιές είναι οι θεραπευτικές ιδιότητες του βελονισμού στα βρέφη ;
O βελονισμός σε βρέφη με κολικούς φαίνεται ότι μειώνει τον πόνο και κατά συνέπεια μειώνει και το έντονο και συχνό κλάμα. Αυτό προκύπτει από μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη της Σουηδίας και παρουσιάζεται στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιατρικού Βελονισμού, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. H μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 40 βρέφη με κολικούς πόνους και έντονο και συχνό κλάμα, που δεν ανταποκρίνονταν σε άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τα μισά από τα βρέφη έλαβαν επιφανειακό βελονισμό στο σημείο βελονισμού ΠΕ4 στο κάθε χέρι, για 20 δευτερόλεπτα, σε τέσσερις συνεδρίες, ενώ τα υπόλοιπα δεν έλαβαν. Σε όλες τις περιπτώσεις οι γονείς δεν γνώριζαν ποιά μέθοδος εφαρμόσθηκε, αλλά κλήθηκαν να συμπληρώσουν πριν και μετά τη θεραπεία ειδικά ερωτηματολόγια, στα οποία βαθμολογούσαν σε δεκάβαθμη κλίμακα (1-10) την ένταση, τη διάρκεια, τη συχνότητα του κλάματος και την έκφραση του πόνου στα παιδιά τους, στη διάρκεια της ημέρας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι τα βρέφη, που έλαβαν επιφανειακό βελονισμό παρουσίασαν στατιστικά σημαντική ελάττωση στην ένταση και τη συχνότητα του κλάματος. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πρωινού (06.00 έως 12.00) η ένταση του κλάματος μεταβλήθηκε από το 6 πριν τη θεραπεία, στο 2 μετά τη θεραπεία, για την ομάδα των βρεφών, που υποβλήθηκαν σε επιφανειακό βελονισμό. Αντίθετα, στην άλλη ομάδα ελέγχου η μεταβολή ήταν ασήμαντη (από 6 σε 5). Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική. Η έκφραση του πόνου στο πρόσωπο των βρεφών ήταν λιγότερο έντονη στην ομάδα, που έλαβε βελονισμό. Κατά την εκτίμηση των γονέων, ο επιφανειακός βελονισμός ήταν περισσότερο αποτελεσματικός στον έλεγχο των συμπτωμάτων.