ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιδιοκτήτης- Εκδότης: Γιάννης Ευτυχίδης

τηλ: 2310-844947
κιν: 6976-883298
fax: 2310-844947
email: ieftichidis@gmail.com

Διευθύντρια: Νίνα Ευτυχίδου, Ιατρός

τηλ: 2310-844947
Τεχνικός Διευθυντής: Απόστολος Ευαγγελόπουλος

τηλ: 6942-711119
email: a_evagel@otenet.gr

Γραφείο Γερμανίας:

Kappeler Strasse 21

40597 Dusseldorf

Deutschland

Tel(& FAX) 0049/211/3558990