Θεραπεία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με ψωρίαση
Βερολίνο - Απρ/17.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο 64% των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα καταδεικνύουν τα πρώτα δεδομένα καθημερινής κλινικής εμπειρίας, για την από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με απρεμιλάστη. Αυτό ήταν το κύριο σημείο γερμανικής μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο 75ο ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας.

   Η μελέτη LAPIS-PSO είναι μία πολυκεντρική, προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη με τη συμμετοχή έως και 500 ασθενών, η οποία διεξάγεται σε περίπου 100 ερευνητικά κέντρα στη Γερμανία.

   Η μελέτη αξιολογεί τη μακροχρόνια ποιότητα ζωής των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με απρεμιλάστη στην καθημερινή κλινική πρακτική για ένα διάστημα που καλύπτει 5 επισκέψεις ή περίπου 13 μήνες. Πρόκειται για ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει συμβατική συστηματική θεραπεία.

   Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο προέρχονται από την ενδιάμεση ανάλυση της μελέτης, η οποία αξιολογεί 111 ασθενείς από 39 ερευνητικά κέντρα, με την ανάλυση ασφάλειας να βασίζεται σε δεδομένα από τους 108 ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη δεύτερη επίσκεψη και έλαβαν περίπου 4 μήνες θεραπείας με 30 mg απρεμιλάστης δύο φορές την ημέρα.

   Σύμφωνα με αυτά, η απρεμιλάστη βελτίωσε την ποιότητα ζωής στο 64% των ασθενών, με μία μέση βελτίωση στη βαθμολογία του Δερματολογικού Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI) κατά περίπου 8 μονάδες σε περίπου 4 μήνες θεραπείας (2 επισκέψεις). Παρατηρήθηκαν, επίσης, η αποτελεσματικότητα ως προς την προσβολή του τριχωτού της κεφαλής, την ψωρίαση ονύχων, την ψωρίαση παλαμών-πελμάτων, τον πόνο και τον κνησμό, καθώς και η ανεκτικότητα, η οποία ήταν το δευτερεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης.

   Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα, το 51% των ασθενών με ψωρίαση τριχωτού κεφαλής, επέδειξε βελτίωση από την δεύτερη επίσκεψη , το 23,3% των ασθενών επέδειξε βελτίωση της ψωρίασης ονύχων μετά την πρώτη επίσκεψη και το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 66,7% μετά τη δεύτερη επίσκεψη.

   Σε ασθενείς με εκδήλωση ήπιας έως βαριάς μορφής παλαμοπελματιαίας ψωρίασης, το 80%, δηλαδή 8 στους 10 ασθενείς ήταν ελεύθεροι ή σχεδόν ελεύθεροι από συμπτώματα μετά τη δεύτερη επίσκεψη, Μείωση παρουσίασε ο πόνος και ο κνησμός που σχετίζονται με τα δερματικά συμπτώματα της ψωρίασης και έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.,

   Η συνολική επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν χαμηλότερη από εκείνη στις κλινικές μελέτες. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η διάρροια, η οποία εμφανίστηκε στο 8,3% του πληθυσμού ασφάλειας της μελέτης, ενώ άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν με συχνότητα κάτω του 2%.

   Τονίζεται ότι επιπρόσθετα ευρήματα από τη μελέτη θα είναι διαθέσιμα με την ολοκλήρωσή της και αναμένονται τους προσεχείς μήνες.

   Η απρεμιλάστη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής χρόνιας κατά πλάκας ψωρίασης σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν, ή έχουν κάποια αντένδειξη, ή εμφάνισαν μη ανοχή σε άλλη συστημική θεραπεία. Ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με Τροποποιητικά της Νόσου Αντιρρευματικά Φάρμακα (DMARDs), ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή εμφάνισαν μη ανοχή σε προηγούμενη θεραπεία με DMARD.