Αθήνα-Ο ΕΟΦ δέσμευσε μεγάλες ποσότητες φυτικού συμπληρώματος που κυκλοφορεί χωρίς έγκριση
   Τη φαρμακολογικά δραστική ουσία Thiomo Sildenafil, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του, περιέχει τo προϊόν «Amorex Herbal
Coffee», σκόνη σε φακελάκια για την ενίσχυση της σεξουαλικής
δραστηριότητας, όπως προκύπτει από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της
Ισπανίας, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα
(RASFF).

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το προϊόν είναι
προέλευσης Μαλαισίας, προωθείται ως απόλυτα φυτικό συμπλήρωμα
διατροφής και κυκλοφορεί χωρίς την έγκριση των αρμόδιων φορέων.
Διακινείται μέσω Τουρκίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως μέσω
Διαδικτύου.

Ύστερα από έλεγχο, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εντόπισε και
δέσμευσε μεγάλες ποσότητες του προϊόντος, στην εταιρεία που το
εισήγαγε στην Ελλάδα, με σκοπό την επανεξαγωγή του σε άλλες χώρες.