Λονδίνο - Στην επικαιρότητα και πάλι το ζήτημα τής ευθανασίας
Παράλυτος άνδρας προσέφυγε στη δικαιοσύνη διεκδικώντας το
"δικαίωμά του να πεθάνει"...
  Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας έκρινε αποδεκτή την υπόθεση
ενός άνδρα, ο οποίoς πάσχει από το σύνδρομο εγκλεισμού και ο οποίος
ζητεί να του επιτραπεί να αναθέσει σε έναν γιατρό να θέσει νόμιμα
τέλος στη ζωή του, όταν το θελήσει, χωρίς ο επιστήμονας αυτός να
θεωρηθεί στη συνέχεια ένοχος φόνου βάσει του νόμου.

Ο 57χρονος Τόνι Νίκλινσον, θύμα εγκεφαλικού επεισοδίου το 2005,
έχει παραλύσει εντελώς και εξαρτάται από τους άλλους στην καθημερινή
του ζωή. Δεν μπορεί πλέον να μιλήσει και να επικοινωνήσει, παρά μόνον
μέσω ενός ηλεκτρονικού πίνακα ή ενός υπολογιστή και χαρακτηρίζει τη
ζωή του "αφόρητη".

Αυτό που ζητεί είναι να μπορεί να επωφεληθεί, όποτε το επιθυμήσει,
από τη βοήθεια ενός γιατρού για να πεθάνει, καθώς αυτός δεν μπορεί να
κάνει την παραμικρή κίνηση για να διακόψει το νήμα της ζωής του.

Στην απόφασή του αυτή χαίρει της συμπαράστασης της συζύγου του και
των δύο θυγατέρων του ηλικίας περίπου είκοσι ετών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκλήθη να αποφανθεί αν είναι αποδεκτή η
προσφυγή του Νίκλινσον, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ζητήσει να
απορριφθεί η εξέταση της υπόθεσης αυτής με το αιτιολογικό ότι η
συζήτηση για την ευθανασία --η οποία είναι σήμερα παράνομη-- εμπίπτει
στην αρμοδιότητα του κοινοβουλίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Τόνι Νίκλινσον έχει το δικαιώμα
να ζητήσει "να μην είναι παράνομο για έναν γιατρό να δώσει τέλος ή να
βοηθήσει να δοθεί τέλος στη ζωή του βάσει της αναγκαιότητας" γι'αυτό,
αν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος βαθμός αναπηρίας του.

Το δικαστήριο επίσης έκρινε βάσιμο το επιχείρημα του Νίκλινσον,
σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως
αυτό περιγράφεται από το άρθρο 8 της Συνθήκης των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα του να τερματίσει κάποιος
τη ζωή του.

Ωστόσο η δικαστική αυτή αρχή έκρινε μη αποδεκτό το αίτημά του για
μια γενική επανεξέταση του νόμου για την ευθανασία. "Το δικαστήριο δεν
θα πρέπει να μπει σε μια συζήτηση που ανήκει στο κοινοβούλιο",
σημείωσε ο δικαστής.

Η απόφαση αφορά μόνον στο κατά πόσον είναι αποδεκτή η προσφυγή
του Νίκλινσον και η υπόθεσή του θα πρέπει εφεξής να εξεταστεί σε
βάθος, ανοίγοντας πιθανώς το δρόμο σε μια μακρά δικαστική διαδικασία.

Η ευθανασία και η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι παράνομες στη
Βρετανία, όμως μια επιτροπή έρευνας συνέστησε τον Ιανουάριο μια
επανεξέταση του νόμου από το κοινοβούλιο, αποσκοπώντας στο να
επιτραπεί στους γιατρούς να βοηθούν τους ασθενείς που βρίσκονται στο
τελικό στάδιο να δίνουν τέλος στη ζωή τους.