Πολλή τηλεόραση, λίγες λέξεις
Είστε γονείς και επιτρέπετε στα παιδιά σας να βλέπουν με τις ώρες τηλεόραση; Προσοχή. Μελέτη του νοσοκομείου Παίδων στο Σιάτλ δείχνει ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης μειώνει την λεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και βρέφους, γεγονός που καθυστερεί την ανάπτυξη του λεξιλογίου στα παιδιά. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής των Δημήτρη Χρηστάκη, μελέτησε 329 παιδιά ηλικίας από 2 έως και 48 μηνών και διαπίστωσε ότι για κάθε επιπλέον ώρα παρακολούθησης τηλεόρασης ο αριθμός των λέξεων που άκουγαν τα νήπια από τους γονείς τους μειώνονταν κατά 770 λέξεις (7%). Επιπρόσθετα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όσο περισσότερες ώρες περνούσαν τα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση τόσο λιγότερες ήταν οι λέξεις που έλεγαν στους γονείς τους όταν αυτοί τους μιλούσαν. «Ορισμένες από αυτές τις επιδράσεις ήταν περισσότερο πιθανό να υπάρχουν όταν τα παιδιά ήταν μόνα τους μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι γονείς ήταν παρόντες στο χώρο, όμως η προσοχή τους είχε αποσπαστεί από την τηλεόραση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και των παιδιών», επισημαίνει ο δρ. Δημήτρης Χρηστάκης . Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με όσα διατείνονται όσοι προμηθεύουν DVD για τα νήπια, ότι δηλαδή τα προϊόντα τους είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και παιδιών. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα συμπεράσματα της μελέτης τους πιθανώς να εξηγούν προηγούμενες μελέτες σχετικά με την παρακολούθηση τηλεόρασης και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη λεξιλογίου των παιδιών. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται στο τεύχος Ιουνίου του επιστημονικού εντύπου «Αρχεία Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής» (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine).