Η κρίση βλάπτει σοβαρά την ερωτική μας ζωή
Σεξ ?Ποιό σεξ ?
Δεν μπορούμε...
 
Σοβαρές είναι οι συνέπειες από την εφαρμογή του μνημονίου, εκτός
των άλλων, στη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων, αλλά και στις διαπροσωπικές
σχέσεις των ζευγαριών.

Λιγότερο σεξ, δραματική μείωση των γάμων, με παράλληλη αύξηση της
απιστίας, είναι τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε  στο
λεκανοπέδιο Αττικής.

Την έρευνα διεξήγαγε η εταιρεία ALCO για λογαριασμό της Εταιρείας
Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας (ΕΜΑΣ) και του Ανδρολογικού
Ινστιτούτου, σε δείγμα 600 ανδρών και γυναικών, ηλικίας 25- 64 ετών,
με προσωπικές συνεντεύξεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, το τελευταίο τρίμηνο η συχνότητα των
σεξουαλικών επαφών των Ελλήνων μειώθηκε σε ποσοστό 34%, ενώ η
οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά το 47% όσον αφορά στην
επαγγελματική τους ζωή και 46% στις διαπροσωπικές σχέσεις των
ζευγαριών.

Περισσότερο φαίνεται να επηρεάζονται οι ψηφοφόροι της δεξιάς
παράταξης (58%) συγκριτικά με αυτούς της αριστεράς σε ποσοστό 33%.

Η έλλειψη διάθεσης για σεξ ερμηνεύεται από το άγχος και την
ανασφάλεια, αλλά και η σεξουαλική απιστία από την αμφισβήτηση του
θεσμικού μοντέλου. Σήμερα, οι περισσότεροι Έλληνες αμφισβητούν την
πολιτική εξουσία και τους θεσμούς που αυτή υποστηρίζει, με αποτέλεσμα
η αμφισβήτηση αυτή να περνά στην προσωπική τους συμπεριφορά και στις
ερωτικές τους επιλογές. Οι άνδρες σε ποσοστό 36% (σε έρευνα του 2011
το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 18%) και ηλικία 55- 64 ετών και οι γυναίκες
(27%) οδηγήθηκαν στην απιστία εξ΄ αιτίας των σοβαρών ενδοοικογενειακών
προβλημάτων που αναδύθηκαν μετά την κατάρρευση των οικονομικών
δεδομένων που υπήρχαν στην οικογένεια.

Η μόνη σταθερή αξία η οποία αντέχει στη δοκιμασία του μνημονίου
είναι η φιλία η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις συνέπειές
του.

Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο και η ΕΜΑΣ, τα τελευταία 10 χρόνια
πραγματοποιούν δύο φορές τον χρόνο, πανελλαδικές έρευνες με προσωπικές
συνεντεύξεις, καταγράφοντας τη σεξουαλική συμπεριφορά των Ελλήνων και
πώς αυτή επηρεάζεται από πολιτικά, οικονομικά και άλλα σημαντικά
θέματα της κοινωνίας.