Θεσσαλονίκη - Πηγή πολλαπλών κινδύνων η άγνοια
Από νωρίς στο σεξ και χωρίς επαρκή ενημέρωση οι Έλληνες έφηβοι
Ελλιπή γνώση για την αντισύλληψη και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα
νοσήματα έχουν οι Έλληνες έφηβοι, οι περισσότεροι από τους οποίους
έχουν τη πρώτη ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή στην ηλικία των 15,5
ετών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από εθνική επιδημιολογική μελέτη
γνώσεων των Ελλήνων εφήβων σχετικά με την αντισύλληψη και προφύλαξη
από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, η οποία παρουσιάστηκε στο 12ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι το 59,7% των εφήβων είχε ολοκληρωμένες
σεξουαλικές επαφές, με μέση ηλικία πρώτης επαφής τα 15,5 έτη και μέσο
αριθμό ερωτικών συντρόφων τα 1,9.

Το 68,5% ήξερε για το AIDS και το 59% ήξερε για τα σύφιλη και για την
ηπατίτιδα , ενώ για τα κονδυλώματα και την γονόρροια γνώριζε το 35% .

Ως μέσο για την προστασία από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα το
51,3% γνώριζε το προφυλακτικό και το 15,9% ανέφερε την αποχή από τη
σεξουαλική επαφή

Οι συντριπτική πλειονότητα των εφήβων (92%) γνώριζε ότι κυριότερος
τρόπος αντισύλληψης είναι το προφυλακτικό, αλλά μόνο το 37% το
χρησιμοποιούσε. Σε πολύ υψηλά ποσοστά θεωρούσαν ως μέσο αντισύλληψης
το αντισυλληπτικό χάπι (85,8%) και το χάπι της επόμενης ημέρας
(84,6%).

«Η χαμηλή μέση ηλικία έναρξης ολοκληρωμένων σεξουαλικών επαφών των
Ελλήνων εφήβων, σε συνδυασμό με την ελλιπή γνώση και προφύλαξη τους
σχετικά με την αντισύλληψη και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ,
απαιτεί από όλους τους αρμόδιους φορείς συντονισμένη στρατηγική
αντιμετώπισης του κινδύνου αύξησης των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών και
των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων στην εφηβεία» επισημαίνουν οι
επιστήμονες που παρουσίασαν τη μελέτη.

Η μελέτη βασίστηκε στην επεξεργασία 5000 ερωτηματολογίων στα οποία
απάντησαν μαθητές και μαθήτριες 3ης Λυκείου , με μέσο όρο ηλικίας τα
17,4 έτη, και πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη σωστή ενημέρωση του
ελληνικού πληθυσμού σχετικά με τους τρόπους αντισύλληψης και
προφύλαξης από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και ειδικά τον ιό
των ανθρωπίνων θηλωμάτων, ο οποίος ενοχοποιείται για τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας

Τη μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από την Ελληνική Εταιρεία
Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου, την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Αιγινήτειο Νοσοκομείου , τη Β΄Μαιευτική Γυναικολογική Πανεπιστημιακή
Κλινική του Αρεταίειου και το Τμήμα Στατιστικής του London Scholl of
Economics.