Αθήνα/Μαδρίτη - Γέφυρα ζωής μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας για 62χρονο λήπτη νεφρού 
Γέφυρα ζωής στήθηκε μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας για έναν 62χρονο άνδρα, για τον οποίον βρέθηκε το πολυπόθητο μόσχευμα νεφρού, που περίμενε τα τελευταία τρία χρόνια που υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση.

Η διαδικασία ξεκίνησε , όταν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ειδοποιήθηκε από τον αντίστοιχο Οργανισμό της Ισπανίας (OCATT) για προσφορά μοσχεύματος νεφρού από 58χρονη δότρια, η οποία κατέληξε από εγκεφαλική αιμορραγία, καθώς στην Ισπανία δεν υπήρχε συμβατός λήπτης για το συγκεκριμένο μόσχευμα.

Άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του κατάλληλου λήπτη από την εθνική λίστα αναμονής του ΕΟΜ και έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι ιστοσυμβατότητας. Ο νεφρός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα και μεταμοσχεύθηκε στον 62χρονο λήπτη στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.