Αθήνα - Νέο πρόγραμμα υγείας με την ονομασία Βασική Προστασία προωθεί η Εθνική Ασφαλιστική
Νέο πρόγραμμα υγείας με την ονομασία Βασική Προστασία προωθεί η Εθνική
Ασφαλιστική.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με το πρόγραμμα αυτό η
εταιρεία, γνωρίζοντας τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια
της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, καθώς και τις
ανακατατάξεις στις παροχές των ασφαλιστικών φορέων που δημιουργούν νέα
δεδομένα, έρχεται να καλύψει νέα τμήματα της αγοράς (π.χ. άτομα με
μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, νέοι άνεργοι, συνταξιούχοι, άνθρωποι που
λόγω κόστους αδυνατούν να συνεχίσουν προηγούμενο ασφαλιστήριο
συμβόλαιό τους).

Το νέο αυτό προϊόν τόσο από πλευράς κόστους όσο και από πλευράς
παροχών, απευθύνεται στους σύγχρονους πελάτες, αξιοποιώντας πλήρως τις
εισφορές του Έλληνα σε άλλους φορείς ασφάλισης -κρατικούς ή και
ιδιωτικούς, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης στον
ασφαλισμένο σε ιδιωτικό και σε δημόσιο νοσοκομείο, με χαμηλό κόστος
ασφάλισης.

Εξάλλου, το πρόγραμμα Βασική Προστασία στοχεύει μεταξύ στην
συμπληρωματική κυρίως κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και έτσι δίνει τη
δυνατότητα στον πελάτη να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή
δημόσιο διαθέτει (π.χ. ΕΟΠΥΥ, ομαδική ασφάλιση υγείας, ατομική
ασφάλιση υγείας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.) για να καλύψει
μέρος των εξόδων του.