Πενσιλβάνια (ΗΠΑ)- "Μασάνε" απόβλητα και παράγουν ηλεκτρισμό

Υπάρχουν και καλά μικρόβια
Τα μικρόβια, εκτός από πολλά άλλα χρήσιμα και ωφέλιμα για τον άνθρωπο
πράγματα, θα μπορούσαν να παράγουν ηλεκτρισμό αρκετό για να
τροφοδοτήσει ένα ολόκληρο εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων και
βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες, αποτελώντας
μία εναλλακτική τεχνική σε σχέση με τις παραδοσιακές ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Τα μικρόβια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία
(διάσπαση) της βιομάζας των αποβλήτων, είναι επίσης δυνατό να παράγουν
και ρεύμα. Η τεχνολογία βασίζεται στη νέα επιστήμη της
«ηλεκτρο-μικροβιολογίας» που αξιοποιεί τη δυνατότητα ορισμένων
μικροοργανισμών να «γεννούν» ηλεκτρικό ρεύμα έξω από τα κύτταρά τους.

Έτσι, τα μικρόβια θα ήταν εφικτό να καθαρίζουν υγρά απόβλητα,
«τρώγοντας» την οργανική ύλη που περιέχεται στα τελευταία και, στη
συνέχεια, να χρησιμοποιούν την ενέργεια που δημιουργεί ο μεταβολισμός
των ουσιών, για να παράγουν βιο-ηλεκτρισμό που μετά μπορεί να
αποθηκευθεί.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Μπρους Λόγκαν του πανεπιστήμιου της
Πενσιλβάνια, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό
"Science", σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, περιγράφουν μία
διαδικασία κατά την οποία ορισμένα μικρόβια συνδέονται με συσκευές
παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μικροβιακή ηλεκτρο-χημική τεχνολογία, που βρίσκεται στα αρχικά
στάδιά της, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων μικρών και
μεγάλων εταιριών, μεταξύ των οποίων η Siemens και η General Electric.
Προς το παρόν όμως, υπάρχουν αρκετά εμπόδια, όπως το υψηλό κόστος
κατασκευής του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού, ενώ πρέπει να βελτιωθεί
περαιτέρω η ενεργειακή αποδοτικότητα της τεχνικής για να είναι
οικονομικά βιώσιμη.

Όπως είπε ο Λόγκαν, πέρα από την ανάγκη να πέσει το κόστος των
χρησιμοποιούμενων υλικών, χρειάζεται επίσης πολιτική βούληση και η
αναγκαία χρηματοδότηση.

Εκτός από ηλεκτρισμό, η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα
μικρόβια για τη δημιουργία βιοκαυσίμων, αέριου υδρογόνου, μεθανίου και
άλλων χρήσιμων ανόργανων και οργανικών χημικών ουσιών.