Αθήνα-Τι ειναι η Φυσικοθεαρπεία?
Μια επιστήμη με μεγάλη συμβολή στην ποιότητα ζωής των πολιτών
Η Φυσικοθεραπεία είναι επιστήμη με σημαντική προσφορά στη Δημόσια Υγεία και μεγάλη συμβολή στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Η 8η
Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Μέρα Φυσικοθεραπείας.

Πολύ συχνά, κακώσεις ή τραυματισμοί, παθήσεις ή διαταραχές, η ηλικία ή
περιβαλλοντικοί παράγοντες, περιορίζουν την κίνηση και τη
λειτουργικότητα ενός ατόμου επηρεάζοντάς το σωματικά, ψυχολογικά αλλά
και επαγγελματικά και κοινωνικά. H φυσικοθεραπεία μπορεί να επιτύχει
ανακούφιση του πόνου, μέγιστη δυνατή βελτίωση των ανθρώπινων
λειτουργιών ή αποκατάσταση της κίνησης, συνεπώς, συνολική βελτίωση της
ποιότητας ζωής του ασθενούς. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών, «ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί την κίνηση, τη
μάλαξη, το φως, το νερό, τη θερμότητα, τον ηλεκτρισμό και
συμπληρωματικά διάφορα μηχανικά μέσα, για τη βελτίωση και την
αποκατάσταση τραυματισμών, παθολογικών καταστάσεων, καθώς και άλλων
διαταραχών, όπως αθλητικές κακώσεις, μυοσκελετικά και νευρολογικά
προβλήματα, παιδιά με κινητικά προβλήματα, καρδιοαναπνευστικά
περιστατικά, προβλήματα ηλικιωμένων, άτομα με ειδικές δυνατότητες και
χρόνιες παθήσεις».

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριούχων
Φυσικοθεραπευτών, Γιώργος Τσαγρής, τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται
συνεχώς ο αριθμός των Ελλήνων που απευθύνονται στους φυσικοθεραπευτές
για να βρουν λύση σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, καθώς
γνωρίζουν πλέον καλά, τι είναι η φυσικοθεραπεία και πόσο πολύ μπορεί
να τους βοηθήσει. Σημειώνει δε ότι τα μυοσκελετικά προβλήματα έχουν
αυξηθεί και οι πολίτες έχουν αντιληφθεί πως με τη φυσικοθεραπεία είναι
δυνατόν να υπάρξει αποκατάσταση της υγείας τους, χωρίς τις επιπτώσεις
που μπορεί να έχουν τα φάρμακα.

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας είναι: «Αν θες
να είσαι υγιής, μείνε δραστήριος σε όλη σου τη ζωή». Στο ενημερωτικό
φυλλάδιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών επισημαίνεται πόσο
σημαντική είναι η φυσική δραστηριότητα για τους ανθρώπους όλων των
ηλικιών και για το λόγο αυτό καλούνται όσοι πολίτες έχουν κάποιο
πρόβλημα που πιστεύουν ότι τους εμποδίζει να ασκηθούν, να ρωτήσουν τον
φυσικοθεραπευτή τους, «τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που
μπορεί να τους συμβουλεύσει».

Οι φυσικοθεραπευτές είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες Υγείας με σαφές
κλινικό υπόβαθρο και όπως υπογραμμίζει ο κ. Τσαγρής χρειάζεται «μεγάλη
προσοχή στους μη πιστοποιημένους θεραπευτές Υγείας, που δυστυχώς και
στο χώρο αυτό είναι αρκετοί, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο πολλές φορές
να κινδυνεύει η υγεία των ανυποψίαστων πολιτών.»

Οι φυσικοθεραπευτές λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες
Υγείας, είτε ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων. Σήμερα, στην Ελλάδα
υπάρχουν περίπου 7.500 εγγεγραμμένοι φυσικοθεραπευτές στον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, από τους οποίους αρκετοί απασχολούνται στο
Δημόσιο Τομέα (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ΚΑΠΗ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς,
Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), ενώ ο κύριος όγκος απασχολείται είτε
ως ελευθεροεπαγγελματίες (Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας, κατʼ οίκον
επισκέψεις) είτε ως υπάλληλοι του Ιδιωτικού Τομέα (σε Εργαστήρια
Φυσικοθεραπείας, Κέντρα Αποκατάστασης, Αθλητικές Εγκαταστάσεις).

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαστηριούχοι
φυσικοθεραπευτές, λόγω της οικονομικής κρίσης, ο κ. Τσαγρής επισήμανε
ότι δεν υπάρχει πλέον ιδιωτική πελατεία και πως, ό,τι εισοδήματα
περιμένουν είναι οι αμοιβές τους από τον ΕΟΠΥΥ για τις
Φυσικοθεραπευτικές Πράξεις που πραγματοποιούν στους 9.500.000 Έλληνες
ασφαλισμένους. «Πρόσφατα υπογράψαμε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ που, μεταξύ
των άλλων, έχει τη συμβατική υποχρέωση, όπως και στους λοιπούς
παρόχους υγείας, να καταβάλλει και στους φυσικοθεραπευτές, εντός 45
ημερών το 90% των οφειλομένων για Φυσικοθεραπευτικές Πράξεις που
πραγματοποιούμε». Όμως, όπως υπογραμμίζει, «οι καθυστερήσεις στις
πληρωμές, από τους ενταγμένους στον ΕΟΠΥΥ κλάδους, χρονολογούνται από
το 2009». Οι ίδιοι προβάλλουν μία σειρά αιτημάτων για την αντιμετώπιση
της κατάστασης, μεταξύ των οποίων: η απευθείας χρηματοδότηση του
ΕΟΠΥΥ, η δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του
ΕΟΠΥΥ με τη συμμετοχή και Φυσικοθεραπευτή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμής των παλαιοτέρων οφειλών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση,
την οριστική εκκαθάριση και απόδοση της συνολικής δαπάνης από τον
ΕΟΠΥΥ κ.α.