Λονδίνο / Νέα Υόρκη-Τι αποκαλύπτει σχετική έκθεση

Τεράστιο πρόβλημα για τους ανθρώπους με άνοια το στίγμα και ο κοινωνικός αποκλεισμός
Πρόσφατη παγκόσμια έκθεση για τη Νόσο Alzheimer, η οποία δημοσιεύτηκε
από την Παγκόσμια Εταιρεία Νόσου Alzheimer (ADI), αποκαλύπτει πως
σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με άνοια (24%) αποκρύπτει ή
συγκαλύπτει τη διάγνωση και θεωρεί ότι το στίγμα είναι ο κυριότερος
λόγος γι' αυτό. Επιπλέον, το 40% των ατόμων με άνοια αναφέρει ότι δεν
ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, είναι
ότι σχεδόν 2 στους 3 ανθρώπους με άνοια πιστεύουν ότι δεν υπάρχει
κατανόηση για την άνοια στη χώρα τους.

Η έκθεση παρέχει 10 σημεία - συστάσεις, ώστε να διευκολύνει τις
κυβερνήσεις και τις κοινωνίες να καταπολεμήσουν το στίγμα. Σ' αυτές
συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση του
κοινού, καθώς σχεδόν το 50% των ατόμων στην έρευνα ανέδειξαν την
εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση ως πολύ σημαντικές προτεραιότητες.
Άλλο ένα βασικό σημείο αποτελεί η ενθάρρυνση των ατόμων με άνοια να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να φροντίζουν πάντα να
ενσωματώνονται στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η Nicole Batsch, συγγραφέας της έκθεσης, τονίζει: <<Το στίγμα παραμένει
ένα εμπόδιο για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών σχετικά με την άνοια,
π.χ. για τη βελτίωση της περίθαλψης και της υποστήριξης των ατόμων με
άνοια, των περιθαλπόντων τους καθώς και για τη χρηματοδότηση της
έρευνας>>. Η έρευνα αποκαλύπτει πως οι άνθρωποι με άνοια καθώς και οι
περιθάλποντές τους αισθάνονται περιθωριοποιημένοι από την κοινωνία,
μερικές φορές ακόμα και από τους ίδιους τους συγγενείς ή τους φίλους
τους. <<Αυτό που θέλουν είναι να αντιμετωπίζονται ως φυσιολογικοί
άνθρωποι με την προσοχή να στρέφεται στις ικανότητές τους και όχι στην
αναπηρία τους. Φωτίζοντας αυτά τα ζητήματα θα βελτιώσουμε την ποιότητα
ζωής των ατόμων με άνοια καθώς και των περιθαλπόντων τους>>.

Ο Marc Wortmann, διευθυντής της Παγκόσμιας Εταιρείας Νόσου Alzheimer
(ADI), δηλώνει: <<Η άνοια και η Νόσος Alzheimer συνεχίζουν να
αυξάνονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς λόγω της γήρανσης του πληθυσμού
παγκοσμίως. Η Νόσος έχει τεράστιο αντίκτυπο στις οικογένειες που
πλήττονται και παράλληλα επηρεάζει τα υγειονομικά και κοινωνικά
συστήματα λόγω του οικονομικού της κόστους. Τα κράτη είναι
απροετοίμαστα και θα συνεχίσουν να είναι, εκτός και αν αντιμετωπίσουμε
το στίγμα και ενισχύσουμε τις προσπάθειες με στόχο να παρέχουμε
καλύτερη περίθαλψη σε όσους έχουν άνοια καθώς και την προσπάθεια να
βρούμε μια θεραπεία στο μέλλον>>.

Η καινούρια έκθεση αποκαλύπτει:
* Το 24% των ατόμων με άνοια και περισσότεροι από ένας στους 10
περιθάλποντες (11%) παραδέχονται ότι αποκρύπτουν ή συγκαλύπτουν τη
διάγνωση - όσοι είναι κάτω των 65 πιστεύουν ότι μπορεί να αναγκαστούν
να αντιμετωπίσουν ζητήματα στην εργασία τους ή στο σχολείο των παιδιών
τους
* Το 40% των ατόμων με άνοια αναφέρει ότι αισθάνεται αποκλεισμένο από
τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
o Σχεδόν το 60% των προαναφερόμενων δήλωσε πως μετά τη διάγνωση είναι
οι πιο πιθανό οι φίλοι να απομακρυνθούν ή να τους αποφύγουν και στη
συνέχεια ακολουθούν τα μέλη της οικογένειας
* Το ένα τέταρτο των περιθαλπόντων (24%) αισθάνεται ότι υπάρχουν
αρνητικοί συσχετισμοί στη χώρα τους σχετικά με τους περιθάλποντες των
ατόμων με άνοια, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό (28%) αισθάνεται ότι τους
έχουν φερθεί διαφορετικά ή τους έχουν αποφύγει
* Τόσο οι άνθρωποι με άνοια όσο και οι περιθάλποντες παραδέχτηκαν ότι
σταμάτησαν να συνάπτουν στενές σχέσεις καθώς αυτό τους ήταν πολύ
δύσκολο
* Η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αναγνωρίστηκαν ως
προτεραιότητες που μπορούν να συνεισφέρουν στον αγώνα για την
καταπολέμηση του στίγματος

Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε μια παγκόσμια έρευνα 2500 ανθρώπων (ατόμων
με άνοια και περιθαλπόντων) σε πάνω από 50 χώρες. Σχεδόν το 50% των
ατόμων με άνοια που απάντησε στην έρευνα είχε διαγνωστεί με Νόσο
Alzheimer και ελάχιστα λιγότεροι από τους μισούς ήταν κάτω των 65. Οι
κυριότεροι στόχοι της έρευνας αυτής ήταν η καταγραφή των εμπειριών των
ατόμων με άνοια και των περιθαλπόντων τους σχετικά με το στίγμα καθώς
και η καταγραφή του αντίκτυπου των εθνικών στρατηγικών σχεδίων στην
καταπολέμηση του στίγματος.

Η άνοια είναι μια σοβαρή αιτία αναπηρίας και δυσκολιών τόσο για τους
ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με αυτήν όσο και για τις οικογένειες
και τους περιθάλποντές τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO), υπάρχει μια καινούρια περίπτωση άνοιας κάθε 4
δευτερόλεπτα. Εάν λάβουμε υπόψη μας τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού,
τα επόμενα 40 χρόνια θα υπάρξουν 115 εκ. άτομα με άνοια παγκοσμίως,
κάτι που θα επιβαρύνει κατά πολύ τα υγειονομικά συστήματα των χωρών.
Μόνο 8 κράτη από τα 193 που ανήκουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(WHO) έχουν εθνικά στρατηγικά σχέδια άνοιας σε εφαρμογή, γεγονός που
υποδεικνύει ότι πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν από τις
κυβερνήσεις, ώστε να μετριαστούν οι σχετικές οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Sarah Smith Mitali Rajan/Marie Sterry
Alzheimer's Disease International Euro RSCG London PR
T: +44 (0)20 7981 0880 T: +44207 467 9247 / +44207 467 9259
E: s.smith@alz.co.uk E: mitali.rajan@eurorscg.com / marie.sterry@eurorscg.com