Γράφει η Ευη Κυράνα
----------------------------


Η κατάθλιψη είναι αίτιο ή αποτέλεσμα των σεξουαλικών δυσλειτουργιών
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη (Atlantis, 2012) που είχε σκοπό να
διαπιστώσει αν η κατάθλιψη οδηγεί στην εμφάνιση σεξουαλικών
δυσλειτουργιών, ή αν αντίθετα, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες επιφέρουν
κατάθλιψη. Η συγκεκριμένη μελέτη συνέλεξε και ανέλυσε τα αποτελέσματα
όλων των σχετικών μελετών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2011. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, κάποιος που πάσχει από κατάθλιψη έχει τις
διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσει σεξουαλικό πρόβλημα, συγκριτικά με
το να μην εμφανίσει σεξουαλικό πρόβλημα. Επιπλέον, κάποιος με
σεξουαλική δυσλειτουργία έχει 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να
εμφανίσει κατάθλιψη, συγκριτικά με το να μην εμφανίσει κατάθλιψη. Κατά
συνέπεια, τα δύο αυτά προβλήματα είναι ιδιαίτερα πιθανό να
εμφανίζονται μαζί. Οι πιθανοί μηχανισμοί που συνδέουν τις δύο
καταστάσεις είναι πολλοί.

Τι μπορεί να κάνεις κάποιος που υποφέρει και από κατάθλιψη και από
σεξουαλική δυσλειτουργία.
Στη περίπτωση που κάποιος πάσχει από κλινική κατάθλιψη είναι πολύ
πιθανό η φύση της πάθησης να μειώσει σημαντικά τη σεξουαλική επιθυμία.
Επιπλέον, τα αντικαταθλιπτικά ενδέχεται να προκαλέσουν όχι μόνο μείωση
επιθυμίας, αλλά και προβλήματα στη στύση ή δυσκολία στην εκσπερμάτιση.
Σε αυτή τη περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να μιλήσει με τον ιατρό του για
πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να τροποποιήσουν την
αντικαταθλιπτική αγωγή, αλλά και για τεχνικές με τις οποίες μπορούν να
αυξήσουν τη σεξουαλική ικανοποίηση.
Στη περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίζει κάποια σεξουαλική
δυσλειτουργία, εξαιτίας της οποίας έχουν εμφανιστεί συμπτώματα
κατάθλιψης, είναι αναγκαίο να αναζητήσει θεραπεία για το σεξουαλικό
πρόβλημα. Η αντιμετώπιση του σεξουαλικού προβλήματος είναι πολύ πιθανό
να εξαλείψει τα συμπτώματα κατάθλιψης. Σήμερα, που τα περισσότερα
σεξουαλικά προβλήματα αντιμετωπίζονται επιτυχώς, είναι αναγκαίο να
αναζητάει κανείς θεραπεία το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην
συντηρείται ο φαύλος κύκλος κατά τον οποίο το σεξουαλικό πρόβλημα
δημιουργεί κατάθλιψη, και στη συνέχεια, η κατάθλιψη συντηρεί και
ενθαρρύνει το σεξουαλικό πρόβλημα.

*Η Εύη Κυράνα (www.kyrana.gr ) είναι ψυχολόγος υγείας, ειδικευμένη σε
θέματα σχέσεων και σεξουαλικών δυσλειτουργιών, και επιστημονική
συνεργάτης του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.