Παχύσαρκο 1 στα 3 Ελληνόπουλα
Ο δυτικός τρόπος ζωής, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, οι παχύσαρκοι γονείς, η γιαγιά που μαγειρεύει στο σπίτι αλλά και το μικρό χαρτζιλίκι, που τα παιδιά καταθέτουν στα fast food φαίνεται ότι είναι κάποιοι από τους λόγους που τα Ελληνόπουλα εμφανίζουν τριπλάσια ποσοστά παχυσαρκίας σε σύγκριση με τα παιδιά των οικονομικών μεταναστών από ανατολικές χώρες που ζουν στη χώρα μας. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, που έγινε σε 276 παιδιά ηλικίας 8-12 ετών από το νομό Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων το 13% ήταν μετανάστες, σε συνεργασία με το τμήμα Διατροφής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας το 25,8% των Ελληνόπουλων ήταν υπέρβαρο και το 12,7% παχύσαρκο, ενώ το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στους μετανάστες έφτανε μόλις το 10% και το 3,3% αντίστοιχα. Εξάλλου παρά το γεγονός ότι και τα Ελληνόπουλα και τα παιδιά μεταναστών καταναλώνουν σχεδόν τις ίδιες ποσότητες φαγητού, τα δεύτερα είναι λιγότερο παχύσαρκα επειδή δεν έχουν υιοθετήσει τον δυτικό τρόπο ζωής κι έχουν μεγαλύτερη φυσική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα παιδιά που ήταν παχύσαρκα είχαν παχύσαρκους γονείς. Επιπλέον, ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών, στο σπίτι των οποίων μαγείρευε η γιαγιά, ήταν πενταπλάσιος από τον αριθμό των παιδιών, στο σπίτι των οποίων μαγείρευαν οι γονείς. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι παχύσαρκα ήταν τα παιδιά στα οποία οι γονείς έδιναν λιγότερο χαρτζιλίκι. Αυτό συμβαίνει διότι οι γονείς φοβούνται ότι αν δώσουν περισσότερα χρήματα, τα παιδιά τους θα αγοράσουν μη υγιεινά τρόφιμα από το κυλικείο. Ωστόσο, οι μικροί μαθητές επιλέγουν να δώσουν τo λιγοστό χαρτζιλίκι τους σε ?fast food?, με αποτέλεσμα να αποκτούν κακές διατροφικές συνήθειες. Εξάλλου από τα στοιχεία άλλης πανελλαδικής έρευνας, την οποία πραγματοποίησε η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας σε 17.920 ενήλικες, προκύπτει ότι το 67,3% των ανδρών και το 48% των γυναικών ήταν παχύσαρκο και υπέρβαρο. Ειδικότερα, το 26,2% των ανδρών και το 18,2% των γυναικών ήταν παχύσαρκο. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όσο υψηλότερο ήταν το σωματικό βάρος σε άνδρες και γυναίκες, τόσο λιγότερο γυμνάζονταν. Επίσης, μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας εμφάνιζαν οι έγγαμοι και διαζευγμένοι και μικρότερα οι άγαμοι. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι αυτοί που είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εμφάνιζαν μικρότερο ποσοστό παχυσαρκίας. Ιδιαίτερα αυξημένη, όμως, είναι και η σπλαχνική παχυσαρκία, η οποία «χτυπά» κυρίως τις γυναίκες μετά την ηλικία των 50 ετών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο αριθμός των ατόμων με μεταβολικό σύνδρομο και διαβήτη τύπου ΙΙ αυξάνεται συνεχώς στον ελληνικό πληθυσμό και μάλιστα φαίνεται ότι η αύξηση αυτή συμβαδίζει με τα ποσοστά παχυσαρκίας. Παρόμοια είναι η κατάσταση στα παιδιά και τους εφήβους. Στους εφήβους, αυξημένο σωματικό βάρος έχει το 30% των αγοριών και το 15-17% των κοριτσιών. Ιδίως στα κορίτσια, η σπλαχνική παχυσαρκία φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή. Όσον αφορά στα παιδιά 7-12 ετών, το 31% των αγοριών και το 26% των κοριτσιών έχουν αυξημένο σωματικό βάρος. Αυξητικές τάσεις παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις ηλικίες με εξαίρεση την περιεφηβική περίοδο στα κορίτσια. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το πρόβλημα αυξημένου βάρους αγγίζει και τα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας 1-5 ετών, σε ποσοστό της τάξης του 21%. Οι καθυστερημένες, αλλά απότομες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια είναι πιθανό ότι έπαιξαν σημαντικό επιβαρυντικό ρόλο στην εκδήλωση της επιδημικής διάστασης της παχυσαρκίας. Πηγή:(ΑΠΕ-ΜΠΕ)