Γράφει η σεξολόγος Ευη Κυράνα
Μειωμένη σεξουαλική διέγερση στις γυναίκες: νέα θεραπευτικά δεδομένα
Είμαστε κοντά στη πρώτη φαρμακευτική θεραπεία της διαταραχής
σεξουαλικής διέγερσης των γυναικών;

Σήμερα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις για μια πολλά υποσχόμενη
φαρμακευτική θεραπεία που απευθύνεται στις γυναίκες με δυσκολία
σεξουαλικής διέγερσης. Πρόκειται για την ουσία αλπροσταδίλη, η οποία
τοποθετείται σε μορφή κρέμας στα γεννητικά όργανα της γυναίκας. Η
φαρμακευτική αυτή ουσία έχει ιδιότητες αγγεοδιασταλτικές, που αυξάνουν
την αιματική ροή στη περιοχή του κόλπου. Στο πρόσφατο Ευρωπαικό
Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής στο Άμστερνταμ
(Δεκ. 2012), παρουσιάστηκαν τα πρώτα δεδομένα που βασίζονται σε 400
γυναίκες με διαγνωσμένη διαταραχή σεξουαλικής διέγερσης. Σύμφωνα με
τους ερευνητές (Goldstein, 2012), η ενδοκολπική χρήση της
αλπροσταδίλης βελτίωσε σημαντικά την ύγρανση των γεννητικών οργάνων,
την αίσθηση διέγερσης αλλά και την σεξουαλική επιθυμία.


Τί περιλαμβάνουν οι θεραπείες της διαταραχής σεξουαλικής διέγερσης των
γυναικών σήμερα;

Μέχρι σήμερα, η θεραπεία της σεξουαλικής διέγερσης των γυναικών ήταν
κατά κύριο λόγο η ψυχο-σεξουαλική θεραπεία. Οι σχετικές τεχνικές
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση της γυναίκας, ώστε να αυξήσει τα
σεξουαλικά της ερεθίσματα και να μπορεί να εστιάζει τη προσοχή της σε
αυτά, τη βελτίωση των σεξουαλικών δεξιοτήτων του συντρόφου, καθώς και
τεχνικές που αυξάνουν σταδιακά την σεξουαλική εγγύτητα του ζευγαριού.
Επειδή σε κάθε περίπτωση, μας ενδιαφέρει τόσο η διέγερση των
γεννητικών οργάνων (π.χ. με την αιμάτωση του κόλπου ή την ύγρανση) όσο
και η υποκειμενική αίσθηση ευχαρίστησης, ελπίζουμε πως στο μέλλον θα
υπάρξουν δυνατότητες συνδυασμού φαρμακευτικών και ψυχο-σεξουαλικών
θεραπειών.