Γουάϊτ Χάους Στέϊσιον(ΗΠΑ) - Η εταιρεία Merck αποσύρει το φάρμακο για τη χοληστερίνη
Tredaptive από τις αγορές παγκοσμίως
H εταιρεία Merck & Co Inc ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει το φάρμακό της
για την χοληστερίνη Tredaptive από τις αγορές παγκοσμίως, μετά την
σύσταση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών να ανασταλεί η κυκλοφορία του
φαρμάκου στην αγορά.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εξέταση στην Ευρώπη μετά την πρόκληση
ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω της αποτυχίας μιας μεγάλης έρευνας.

Η Merck συνέστησε στους γιατρούς την διακοπή της συνταγογράφησης
του φαρμάκου και την επανεξέταση της θεραπευτικής αγωγής για τους
ασθενείς που το λαμβάνουν.