Βρυξέλλες - Αιτία -κι εδώ- η οικονομική κρίση
Χαμός απο ναρκωτικά στην Ευρώπη
Αύξηση της ζήτησης των παράνομων ναρκωτικών λόγω της οικονομικής κρίσης διαπιστώνει μια μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μελέτη αυτή αποκαλύπτει ότι περισσότεροι νέοι επιδίδονται στην πώληση ή την παραγωγή ναρκωτικών ?ιδίως ιδιωτικά καλλιεργούμενης κάνναβης? για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, η οικονομική κρίση αναμένεται να οδηγήσει σε περικοπές των προϋπολογισμών που διατίθενται για την πολιτική στον τομέα των ναρκωτικών, ιδίως για μέτρα θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ρόλος του Διαδικτύου στη διανομή ναρκωτικών καθίσταται όλο και πιο σημαντικός. Η μελέτη παρέχει επίσης λεπτομερή ανάλυση του μεγέθους της αγοράς ορισμένων παράνομων ναρκωτικών και αξιολογεί τα κέρδη που αποκομίζονται από αυτά. Το 2010 η αγορά ινδικής κάνναβης ανήλθε σε 7 έως 10 δισεκατ. ευρώ. Επίσης, η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η επιβολή νόμων κατά της παραγωγής και της διανομής κάνναβης αυξάνει σημαντικά την τιμή του εν λόγω ναρκωτικού. Αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη, συμβαίνει επειδή οι παραγωγοί και οι έμποροι ναρκωτικών απαιτούν αντιστάθμιση για τους κινδύνους σύλληψης, φυλάκισης, κατάσχεσης και βίαιης σωματικής βλάβης που διατρέχουν, καθώς και για το κόστος που συνδέεται με την ανάγκη να ενεργούν με καλυμμένο τρόπο. Εξάλλου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας το πρόβλημα των νέων ψυχοτρόπων ουσιών επιτείνεται συνεχώς. Συνολικά 49 νέες ψυχοτρόπες ουσίες γνωστοποιήθηκαν επίσημα για πρώτη φορά το 2011 μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό που έχει αναφερθεί ποτέ εντός ενός μόνον έτους, καθώς υπερβαίνει τις 41 ουσίες που αναφέρθηκαν το 2010 και τις 24 του 2009. Εξάλλου, από τα προκαταρκτικά στοιχεία του 2012 δεν προκύπτει μείωση δεδομένου ότι έχουν ήδη αναφερθεί 50 ουσίες. Συγχρόνως, η χρήση των «παραδοσιακών ναρκωτικών» όπως η ηρωίνη και η έκσταση παραμένει γενικώς σταθερή και στην παράνομη αγορά ναρκωτικών διοχετεύονται νέα ναρκωτικά, καθώς οι έμποροι εκμεταλλεύονται χημικές ουσίες για τις οποίες δεν έχουν επιβληθεί κανόνες σε διεθνές επίπεδο. Η διάθεση αυτών των ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου αυξάνει συνεχώς με αποτέλεσμα να διαδίδονται ταχέως σε πολλά κράτη μέλη που δυσκολεύονται να εμποδίσουν την πώλησή τους. Παράλληλα, περισσότερα νέα ναρκωτικά εισέρχονται στην αγορά. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, εμφανίζεται μια νέα ουσία κάθε εβδομάδα. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να σταματήσουν τη διάδοση των ναρκωτικών καθώς οι απαγορεύσεις σε εθνικό επίπεδο έχουν συχνά ως αποτέλεσμα να αναγκάζουν τους εγκληματίες να μεταφέρουν την παραγωγή των ναρκωτικών σε γειτονικές χώρες ή να αλλάξουν τις οδούς παράνομης διακίνησης.