Αθήνα - To πρωτοποριακό σύστημα ταυτοποίησης Matcher στη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Embryolab
Το Embryolab, πρώτο στην Ελλάδα και από τις πρώτες Μονάδες παγκοσμίως, επέλεξε να ενσωματώσει στη λειτουργία του το Matcher. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, την ταυτοποίηση και τη φωτογραφική καταγραφή όλων των εργαστηριακών διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η εισαγωγή του στην καθημερινή λειτουργία του Embryolab εξασφαλίζει ότι όλα τα αναλώσιμα και τα καλλιεργητικά υλικά, που αφορούν στο βιολογικό υλικό ενός ζευγαριού, προορίζονται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ταυτόχρονα, με τη συνδυαστική ταυτοποίηση βιολογικών δειγμάτων και υλικών, το Matcher, διασφαλίζει την τήρηση όλων των εργαστηριακών πρωτοκόλλων, παρακολουθώντας σε κάθε στάδιο τις διαδικασίες. Το σύστημα καταγράφει λεπτομερώς όλες τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί και εξασφαλίζει την ορθή ροή των επομένων. «Για το Embryolab, η ασφάλεια και η ποιότητα βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της λειτουργίας του. Με το σύστημα Matcher, η Μονάδα αποκτά ένα ακόμη ισχυρό εφόδιο για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών της, ώστε να προσφέρει στα ζευγάρια τη μέγιστη ασφάλεια», αναφέρει η κ. Αλεξία Χατζηπαρασίδου, Κλινικός Εμβρυολόγος και Διευθύντρια της Μονάδας.