Οι σκοποί της Πρωτογενούς Πρόληψης
Πως ιεραρχούνται οι ανάγκες της κοινότητας σε θέματα πρόληψης.
των Γεωργίου Ν.Κορμά και Ηλία Α.Νάκου (Ιατροί-Ακτινοδιαγνώστες)
Ο Μπιλ Γκέιτς (ο ιδρυτής της Microsoft) χαρακτήρισε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ (ιδρυτή του facebook) αστείο εξαιτίας την δήλωσης που έκανε ο δεύτερος ότι το διαδίκτυο είναι η κύρια βάση για να βελτιώσουμε τον κόσμο. Ο Μπιλ Γκειτς θεωρεί ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε τον κόσμο έχουμε πιο κρίσιμα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε όπως τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας ή ακόμα την παροχή τροφής σε παιδιά που πεινάνε. Περνώντας λοιπόν στα ελληνικά δεδομένα είναι τρομερά δύσκολο να γίνονται προγράμματα πρόληψης για την διατροφική πυραμίδα και την ίδια ώρα μαθητές να ζαλίζονται από την πείνα, όπως επίσης να μιλάς για τα ψεύτικα profile και την ίδια ώρα παιδιά να σκοτώνονται στους δρόμους γιατί δεν φορούν κράνος. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο είναι η προέκταση του πραγματικού κόσμου. Επίσης είναι ο τόπος που παθογένειες του πραγματικού κόσμου μεγεθύνονται σε μεγάλο βαθμό στο μέσο. Η οποιαδήποτε αντιπαράθεση στην βάση που βάζουν οι μεγιστάνες του διαδικτύου είναι και ατυχής αλλά και δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις .Άλλωστε οι φιλανθρωπίες ανακουφίζουν τους ανθρώπους, δεν λύνουν όμως το πρόβλημα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα αποθεματικά των εταιρειών αυτών είναι πολύ περισσότερα από το συνολικό χρέος αρκετών κρατών. Η πρωτογενής πρόληψη στην υγεία των παιδιών και των εφήβων είναι η μόνη δράση που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και θα είχε ουσιαστικά αποτελέσματα. Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να έχουν ολιστική σκοπιά και να επιδιώκουν την σωματική και πνευματική ευημερία των πολιτών. Η ανάδειξη της σπουδαιότητας του υγιεινού τρόπου ζωής οι τρόποι που μπορούν να οδηγήσουν τις οικογένειες να ζουν ισορροπημένα και τα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν για την επίτευξη των σκοπών αυτών θα πρέπει να είναι βασικοί άξονες όλων των προγραμμάτων Προγράμματα πρόληψης οφείλουν να έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τους ασφαλείς κανόνες διαβίωσης των πολιτών στο πραγματικό και διαδικτυακό περιβάλλον καθώς και για τις ανθρώπινες άξιες και τα δικαιώματα. Η ενδυνάμωση των πολιτών σε οποιοδήποτε ρόλο καλούνται να παίξουν στην κοινωνία πρέπει να είναι το κύριο μέλημα όλων των προγραμμάτων μας. Χρειάζεται κεντρικός σχεδιασμός των προγραμμάτων πρόληψης έχοντας τις παραπάνω σταθερές έτσι ώστε το ένα να συμπληρώνει το άλλο και όχι να το ακυρώνει. Δυστυχώς πολλές φορές στην χώρα μας ένα τυχαίο γεγονός ή μια εμμονή ενός πολιτικού μπορεί να οδηγήσει όλο το χώρο της παιδείας να ασχολείται με ένα θέμα χωρίς σχεδιασμό και ολοκληρωμένο τρόπο παρέμβασης . Η παρούσα κατάσταση στην χώρα μας μπορεί να δώσει μια ευκαιρία να ξανασχεδιαστούν τα προγράμματα πρόληψης στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με περισσότερο έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων