Θεσσαλονίκη - (Ανταπόκριση Νατάσα Καραθάνου)
Γαύροι, τόνοι και κολιοί με ίνες πλαστικού στο πιάτο μας
Γαύροι, τόνοι και κολιοί με μεγάλη περιεκτικότητα μικροπλαστικών ινών καταλήγουν στο τραπέζι των καταναλωτών εξαιτίας της ρύπανσης από πλαστικό σε όλες τις θάλασσες παγκοσμίως.

Την περιεκτικότητα μικροπλαστικών ινών στα τρία είδη ψαριών μελέτησαν και παρουσίασαν στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας οι Κ.Irving, Α. Μήλιου, Μ. Vasi?, Ν. Sainz, L.Anderson και W. Weatherhead από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, «Αρχιπέλαγος», το πανεπιστήμιο της Νις, στη Σερβία και το Manchester Metropolitan University.

Όπως αναφέρουν ενδεικτικά, η παγκόσμια παραγωγή πλαστικού αυξάνεται εκθετικά, όπως και η εισροή μακροπλαστικών και μικροπλαστικών στους ωκεανούς του κόσμου. Η Μεσόγειος θεωρείται μία από τις πιο επιβαρυμένες θάλασσες σε ρύπανση από πλαστικό παγκοσμίως. Ωστόσο, έως σήμερα δεν είναι γνωστές οι επιπτώσεις, τόσο της συσσώρευσης των μικροπλαστικών στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και της μεταφοράς τους μέσω της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο.

Η μελέτη των επιστημόνων επικεντρώθηκε στο ΒΑ Αιγαίο, αναλύοντας τις συγκεντρώσεις μικροπλαστικών ινών σε τρία εμπορικά είδη ψαριών, τον γαύρο (Engraulis encrasicolus), τον τόνο (Katsuwonus pelami) και τον κολιό (Scomber japonicus). Αναλύθηκε το στομαχικό περιεχόμενο 47 ενήλικων ψαριών και στο 89% εντοπίστηκαν μικροπλαστικές ίνες ενώ δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ποσότητα μικροπλαστικών που περιέχονταν στα τρία διαφορετικά είδη.

Μαύρο πλαστικό στα στομάχια των ψαριών

Τα ψάρια που περιλήφθηκαν στο δείγμα αλιεύθηκαν μεταξύ της 5ης Σεπτεμβρίου και της 8ης Οκτωβρίου 2013 ανοικτά των ακτών της Σάμου και με γρι-γρι στη Λέσβο.

«Στο 85% των γαύρων εντοπίστηκαν ίνες στο στομάχι, καθώς και στο 91% των κολιών και στους περισσότερους τόνους. Παράλληλα, κατά την ανάλυση, το χρώμα κάθε μικροπλαστικού που είχε καταποθεί παρατηρήθηκε και διανεμήθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες: Μαύρο/σκούρο, μπλε, κόκκινο, διάφανο και πράσινο, για να καθοριστεί η ομοιότητα σε φυσικά είδη θηραμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το πιο κοινό χρώμα πλαστικών ινών που βρέθηκε στα περιεχόμενα του στομάχου των ψαριών ήταν μαύρο/σκούρο με 36%, ακολουθούμενο από μπλε (24%), διαφανές (17%) και κόκκινο (14%)» αναφέρεται στην μελέτη.

Η συγκεκριμένη έρευνα, σύμφωνα με τους μελετητές, παρέχει περαιτέρω αποδείξεις ότι η ρύπανση από μικροπλαστικά που καταναλώνονται στη συνέχεια από εμπορικά είδη ψαριών αποτελεί γεγονός που προκαλεί ανησυχία για το μέλλον της βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων, μαζί με την ύπαρξη μίας πιθανής οδού προς την ανθρώπινη διατροφή.