Μείωση του αριθμού των αμβλώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφει αμερικανική μελέτη
Ο αριθμός των αμβλώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνεται η πρόσβαση στις μεθόδους αντισύλληψης, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το αμερικανικό ινστιτούτο Guttmacher που μελετά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Οι αμβλώσεις μειώθηκαν σε 41,6 εκατομμύρια το 2003 από 45,5 εκατομμύρια που ήταν το 1995, μείωση δηλαδή κατά 6%. Παρ'όλα αυτά όμως η μείωση του αριθμού των αμβλώσεων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση του αριθμού επικίνδυνων αμβλώσεων, οι οποίες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, από 19,9 εκατομμύρια σε 19,7 εκατ. για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά το ποσοστό εξακολουθεί να παραμένει υψηλό. Στη Ρωσία για παράδειγμα, οι αμβλώσεις μειώθηκαν κατά 2,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 45 (από 69)αμβλώσεις ανά 1.000 γυναίκες και στην Εσθονία μειώθηκαν κατά 3,4%. Στη δε Κούβα, το ποσοστό μειώθηκε κατά 2,1%, δηλαδή 57 αμβλώσεις ανά 1.000, από 78. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες στις ηλικίες μεταξύ 15 και 44 έτη, μειώθηκαν κατά 1,4%. Το ποσοστό των παντρεμένων γυναικών που χρησιμοποιούν αντισύλληψη αυξήθηκε σε 63% το 2003 από 54% το 1990. Η μελέτη δεν έδωσε στοιχεία για τη χρήση αντισύλληψης από ανύπαντρες γυναίκες, αλλά αναφέρει ότι το ποσοστό αυξήθηκε και εκεί.