Κατεστραμμένες μύτες: Αρχίζοντας από το μηδέν 
της Χειρουργού ΩΡΛ Αργυρώς Κυπραίου
Η επανορθωτική χειρουργική της μύτης (διορθωτική πλαστική επέμβαση) αφορά στην αποκατάσταση τόσο απλών όσο και ιδιαίτερα περίπλοκων περιστατικών καταστροφής χόνδρων, οστών αλλά και τμημάτων δέρματος της μύτης, έπειτα από μια αποτυχημένη ρινοπλαστική, έναν μεγάλο τραυματισμό ή την εκδήλωση καρκίνου.
Οι αποτυχημένες επεμβάσεις αφορούν σε ανεπαρκή ή λανθασμένη επέμβαση στους χόνδρους ή στα οστέινα τμήματα της μύτης. Το αποτέλεσμα είναι να καταστραφεί το σχήμα της μύτης, να μην μπορεί να στηριχτεί η μύτη, να εμφανίζονται κυρτώσεις, η μύτη να γίνεται πλατιά ή στραβή, να παρουσιάζεται πτώση κορυφής και ο ασθενής να αντιμετωπίζει προβλήματα αναπνοής.
Με την επανορθωτική ρινοπλαστική βελτιώνεται το σχήμα (αποκτά συμμετρία) και η στήριξη της μύτης, ενώ παράλληλα «απελευθερώνεται» η αναπνοή από τις αναπνευστικές δυσχέρειες.
Οι εξελίξεις στον τομέα της επανορθωτικής χειρουργικής της μύτης είναι τεράστιες και στις οποίες αν προστεθεί η εμπειρία και η ικανότητα του χειρουργού, δημιουργείται σημαντικό «οπλοστάσιο» που επιτρέπει στις επεμβάσεις να επιτυγχάνονται αληθινά «θαύματα».
Στόχος, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι όχι απλώς να «μπαλωθούν» τα ελλείμματα, αλλά και να δημιουργηθεί μια φυσική μύτη (το σχήμα της βελτιώνεται με χρήση τεχνικών συρραφής),  καλύτερη δίοδος αεραγωγών, λεπτά ρινικά πτερύγια, καλά σχηματισμένες γωνίες, μικρή και λεπτή κορυφή.
Με αυτόν τον μεθοδικό και στοχευμένο τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα και όμορφη μύτη, ακόμη κι αν ο χειρουργός αναγκαστεί να αρχίσει από το μηδέν!

Χρήση μοσχευμάτων

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί η μύτη, χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, τοπικοί κρημνοί δέρματος και χόνδρινα ή οστέινα τεμάχια, τα μοσχεύματα. Η πρόοδος στη μικροχειρουργική έχει οδηγήσει στην "υιοθέτηση" ειδικών προωθητικών κρημνών που φέρουν πάνω τους αρτηρίες.
Τα μοσχεύματα λαμβάνονται συνήθως από το χόνδρινο μέρος του ρινικού διαφράγματος του ασθενούς ή, εάν έχει αφαιρεθεί και πεταχτεί ο διαφραγματικός χόνδρος κατά την προηγούμενη επέμβαση, από το πτερύγιο του αυτιού του. Αυτό γίνεται ανώδυνα με μικρή τομή στο δέρμα πίσω από το αυτί. Όταν απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα χόνδρου, αυτός λαμβάνεται από τον πλευρικό χόνδρο του ίδιου του ασθενούς.
Τραύματα ή κατάγματα στη μύτη κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία πρέπει να διορθώνονται από τον εξειδικευμένο ρινοπλαστικό άμεσα, αφού η καθυστέρηση μέχρι την ενήλικη ζωή θα σημάνει πολύ μεγαλύτερες επανορθωτικές επεμβάσεις.
Οι διορθωτικές επεμβάσεις ρινοπλαστικής πρέπει να πραγματοποιούνται ένα χρόνο μετά την πρώτη επέμβαση.