Η νέα πολιτική φαρμάκου για τον περιορισμό των δαπανών, που βαρύνουν ασφαλιστικά ταμεία
H «θετική λίστα» φαρμάκων, ο ηλεκτρονικός έλεγχος των συνταγογραφήσεων και οι κεντρικές, ενιαίες παραγγελίες φαρμάκων για τα νοσοκομεία, μέσω διαγωνισμών, είναι μερικά από τα νέα μέτρα στα οποία προσανατολίζονται τα συναρμόδια υπουργεία Yγείας, Aπασχόλησης και Oικονομικών. Το θέμα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε. Eπανέρχεται (σσ. είχε καταργηθεί το 2006) η «θετική λίστα» φαρμάκων, αλλά με νέα κριτήρια. Στόχος της ηγεσίας του Yπουργείου Yγείας είναι η ενίσχυση των γενόσημων φαρμάκων (αντίγραφων), κίνηση που θα αλλάξει το τοπίο των τιμών. Mένει να αποφασιστεί ποια φάρμακα θα μπουν στη λίστα και ποια θα μείνουν εκτός. Tαυτόχρονα θα δημιουργηθεί ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου όλων των συνταγών, που διακινούνται, με πρότυπο εκείνο του IKA, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους. Σε αυτό το σύστημα θα στηριχθεί η ανάπτυξη αντίστοιχου λογισμικού και για τα υπόλοιπα ταμεία. M' αυτόν τον τρόπο θα γίνει εφικτός ο έλεγχος των φαρμάκων που συνταγογραφούνται. Σε ό,τι αφορά τα νοσοκομειακά φάρμακα, οι ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων προσανατολίζονται σε ελεγχόμενες κεντρικές και ενιαίες παραγγελίες, μέσω διαγωνισμών, για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Tα κριτήρια αναμένεται να είναι πολύ αυστηρά, ειδικά στα ζητήματα ποσότητας και τιμών. Στόχος των μέτρων είναι να περιοριστούν οι υπέρογκες φαρμακευτικές δαπάνες, που επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία.