Σύστημα τηλεφροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες προωθεί η νομαρχία Θεσσαλονίκης
Είναι 80 ετών και ζει μόνη. Μόνη φροντίζει τον εαυτό της και κάποιες φορές την επισκέπτονται γείτονες για να δουν αν είναι καλά. Είναι μεσημέρι και αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει ξεχάσει αλλά δεν θυμάται τι. Πυκνός καπνός βγαίνει από την κουζίνα και τότε θυμάται ότι ξέχασε το φαγητό στη φωτιά. Προσπαθεί να τρέξει αλλά χτυπά το πόδι της και δεν μπορεί να κουνηθεί. Εκείνη τη στιγμή μπαίνουν εγκαίρως στο σπίτι οι εθελοντές της νομαρχίας Θεσσαλονίκης που ειδοποιήθηκαν για την έκτακτη κατάσταση από το σύστημα υποστήριξης κατ΄ οίκον διαβίωσης και εθελοντικής προσφοράς. Οι ανιχνευτές καπνού και οι ανιχνευτές κίνησης στο χώρο όπου κινείται η 80χρονη μετέδωσαν το σήμα έκτακτης ανάγκης στο σύστημα, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, και η κινητοποίηση ήταν άμεση και καθοριστική. Τα παραπάνω δεν αποτελούν περιγραφή ενός πραγματικού περιστατικού αλλά σενάριο δράσης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος τηλεφροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες που προωθεί η νομαρχία Θεσσαλονίκης. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή σχετικής πρότασης προς το ΕΣΠΑ 2007- 2013 για τη χρηματοδότηση του προγράμματος με το ακρωνύμιο eCARE, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν άτομα μεγάλης ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία ζουν μόνα τους και μπορεί να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες ή καταστάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους π.χ. ένα πέσιμο, μια φωτιά, μια ξαφνική αδιαθεσία. Πολλές φορές τέτοια άτομα δεν μπορούν να ειδοποιήσουν κάποιο συγγενικό τους άτομο με δυσάρεστες πολλές φορές συνέπειες για την υγεία τους. Μέσω του έργου που προωθεί η νομαρχία θα αναπτυχθεί ένα σύστημα αυτόματων αισθητήρων οι οποίοι θα καταγράφουν τις κινήσεις του ατόμου και άλλες παραμέτρους του σπιτιού και όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα (π.χ. πέσιμο και ακινησία, υπερθέρμανση συσκευής λόγω του ότι έμεινε ανοιχτή για πολλή ώρα ) θα ειδοποιούν μέσω ενός κεντρικού συστήματος εκπαιδευμένους εθελοντές ή συγγενικά τους πρόσωπα προς βοήθεια του ακινητοποιημένου ατόμου. Το e-CARE εκτιμάται ότι μπορεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ηλικιωμένων και ατόμων άλλων ευπαθών ομάδων, να αποτελέσει πιλότο για την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσής τους, να συνδεθεί με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και να επεκταθεί σε γειτονικούς ΟΤΑ.