Ρουμανία: Αντιμέτωπο με τον κίνδυνο κατάρρευσης, το υπερχρεωμένο δημόσιο σύστημα υγείας
Σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας στη Ρουμανία, στην περίπτωση που η κυβέρνηση δε διαθέσει ποσοστό 4,5% επί του ΑΕΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι λειτουργικές ανάγκες του συστήματος. Στο επίκεντρο του πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος βρίσκονται τα υπέρογκα χρέη του ρουμανικού δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρίες, οι οποίες προμηθεύουν με φάρμακα τα νοσοκομεία. Τα στοιχεία των φαρμακευτικών συλλόγων είναι ενδεικτικά για τους σοβαρούς κινδύνους αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος, με δεδομένη την «άμεση» εξάρτησή του από τις φαρμακευτικές εταιρίες. Στην περίπτωση που οι δαπάνες του δημοσίου θα κινηθούν στο 3% επί του ρουμανικού ΑΕΠ, τότε υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την απόσυρση από τη ρουμανική αγορά 1.500 φαρμάκων, ενώ εκατοντάδες φαρμακευτικές επιχειρήσεις απειλούνται με "λουκέτο".