Τρόφιμα για ανθρώπους με προβλήματα υγείας "υπόσχεται" ο τομέας της βιο-αγροδιατροφής
Τρόφιμα "κομμένα και ραμμένα" στις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών, όπως στους νεφροπαθείς, τις εγκυμονούσες ή τους διαβητικούς υπόσχεται ο τομέας της βιο-αγροδιατροφής που αναμένεται να αναπτυχθεί στην χώρα μας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Γενετικής του Α.Π.Θ. και διευθυντή του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ Αθανάσιο Τσαυτάρη, οι εξελίξεις της γονιδιωματικής κυρίως, αλλά και άλλων τεχνολογιών, θα ανεβάζουν συνεχώς τις εξειδικευμένες κατά ομάδα διατροφικές απαιτήσεις και θα εξατομικεύσουν στο απώτερο μέλλον, τόσο την θεραπεία όσο και τη διατροφή. «Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι όπως και διατροφικές απαιτήσεις τους δεν είναι ίδιες» ανέφερε ο κ.Τσαυτάρης με αφορμή την ομιλία του, σήμερα το απόγευμα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο με θέμα «Από το πιρούνι του καταναλωτή στο χωράφι: ο ρόλος του καταναλωτή στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων στη γονιδιωματική εποχή (nutri genomic era)». Στην έρευνα και οργάνωση της παραγωγής τροφίμων για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, στοχεύει και το Ελληνικό Cluster (Συνεργατικός Σχηματισμός Επιχειρήσεων) Βιο-Αγροδιατροφής, που έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. «Περιμένουμε να αρχίσει η ροή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ προκειμένου να ξεκινήσουμε την παραγωγή εξειδικευμένων τροφίμων, για μεγάλες καταναλωτικές ομάδες» τόνισε ο κ.Τσαυτάρης.