Τρίκαλα : "Έξυπνες" οικίες για ασθενείς με άνοια
Δέκα "έξυπνες" οικίες εθελοντών ασθενών, στα πρώτα στάδια άνοιας, θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν, την άνοιξη του 2010, στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ISISEMD (Ευφυές σύστημα για την ανεξάρτητη διαβίωση και προσωπική φροντίδα των ηλικιωμένων ομάδων του πληθυσμού με γνωστικά προβλήματα ή ήπιες μορφές άνοιας). Αυτό γνωστοποιήθηκε την πρώτη ημέρα των εργασιών της 4ης συνάντησης εργασίας του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, που φιλοξενεί ο Δήμος Τρικκαίων, ο οποίος στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχουσών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι "έξυπνες" αυτές οικίες θα διαθέτουν αισθητήρες, που θα είναι σε θέση να ειδοποιούν το κέντρο τηλεπρόνοιας και τους συγγενείς του ασθενούς για κάποιο πρόβλημα ή κίνδυνο, λόγω των προβλημάτων μνήμης του ασθενούς (π.χ. ξεχασμένο διακόπτη κουζίνας, ανοιχτή πόρτα, απώλεια προσανατολισμού σε εξωτερικό χώρο, αδυναμία εκτέλεσης μιας εργασίας κτλ). Μια πιλοτική "έξυπνη" οικία διαμορφώθηκε και παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο της συνάντησης, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ασθενών με άνοια, από την άνοιξη του 2010. Γενικός στόχος του προγράμματος ISISEMD είναι η ανάπτυξη και κλινική δοκιμή εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας για την υποστήριξη ασθενών με άνοια, με στόχο τη βελτίωση της υγείας τους, καθώς και της ποιότητας της ζωής των ιδίων και των συγγενών τους, αλλά και η εξοικονόμηση πόρων για τις υπηρεσίες υγείας. Με βάση την παραπάνω εμπειρία και τις υπό ανάπτυξη υποδομές, ο Δήμος Τρικκαίων θα μπορέσει, στο μέλλον, να επεκτείνει τις εφαρμογές αυτές για την εξυπηρέτηση επιπλέον ασθενών (π.χ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ). Στο πρόγραμμα ISISEMD συμμετέχουν συνολικά 12 εταίροι από όλη την Ευρώπη, όπως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και εταιρίες νέων τεχνολογιών. Από την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων, ΚΑΠΗ και της Αναπτυξιακής ΟΤΑ e-trikala ΑΕ.