Σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα για άτομα με οπτική αναπηρία
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα φιλικό προς ΑμεΑ και ιδιαίτερα για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Το www.cretasense.com εμπορεύεται κρητικά παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαφορά του www.cretasense.com σε σχέση με τα υπόλοιπα e-shops είναι η ευκολία που μπορούν να περιηγηθούν τα ΑμεΑ και ιδιαίτερα οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία και να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την παραγγελία τους. Στο συγκεκριμένο e-shop τηρούνται όλα τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας διαδικτύου (WCAG, eAccessibility) έτσι ώστε τα ΑμεΑ αλλά και ο μη βλέπων χρήστης να γνωρίζει ακριβώς σε ποια κατηγορία του ηλεκτρονικού καταστήματος βρίσκεται, να προσθέτει εύκολα προϊόντα στο καλάθι και να ενημερώνεται αναλυτικά και χωρίς παρανοήσεις για την κατάσταση της παραγγελίας του . Ο επισκέπτης του www.cretasense.com. διαπιστώνει την ιδιαίτερα αναλυτική περιγραφή της κάθε λειτουργίας περιήγησης. Με αυτό τον τρόπο άλλωστε οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες (screen readers), που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία, "διαβάζουν" αποτελεσματικά ο νέος δικτυακός τόπος.