Ποιά εγκρίθηκαν ως «νέα τρόφιμα» από την Κομισιόν
Θα τρώμε και...έντομα
Βρυξέλλες.-
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το Acheta Domesticus, γνωστό και ως «οικιακός γρύλος», ως τρόφιμο που μπορεί να βρίσκεται στα τραπέζια των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόσφατα εγκριθείς κανονισμός θα επιτρέψει στους παραγωγούς τροφίμων να εισάγουν τη σκόνη Acheta Domesticus στην αγορά τροφίμων της Ε.Ε.. Εκτός από τον «οικιακό γρύλο», η λίστα με τα έντομα που εγκρίθηκαν ως τρόφιμα περιλαμβάνει επίσης το κίτρινο αλευροσκουλήκι (yellow mealworm) και την αποδημητική ακρίδα (migratory locus). Η προώθηση της χρήσης των εντόμων ως πηγή πρωτεΐνης αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες που συνάδουν με την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση μιας πιο βιώσιμης και υγιεινής διατροφής. Τα έντομα έχουν αναγνωριστεί ως μια εξαιρετικά θρεπτική πηγή τροφής, με υψηλή περιεκτικότητα σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως λιπαρά, πρωτεΐνες, βιταμίνες, φυτικές ίνες και μέταλλα. Η χρήση των εντόμων ως πηγή τροφής παρέχει αρκετά περιβαλλοντικά οφέλη καθώς καταναλώνουν λιγότερο νερό και καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε σύγκριση με τη συμβατική κτηνοτροφία. Επίσης, η παραγωγή εντόμων για τροφή απαιτεί λιγότερη ενέργεια και προκαλεί μικρότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την κτηνοτροφία. Επιπλέον, η εκτροφή εντόμων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσω της χρήσης της βιο-μετατροπής βάσης έντομων, δηλαδή της μετατροπής οργανικών αποβλήτων σε πολύτιμη τροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των πρωτεϊνών με βάση τα έντομα. Μέσω του προγράμματος Horizon Europe, που είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία, υπάρχουν ήδη προβλέψεις για την υποστήριξη έρευνας στον τομέα των πρωτεϊνών με βάση τα έντομα. Συνολικά, η προώθηση της χρήσης των εντόμων ως πηγή πρωτεΐνης ανταποκρίνεται σε πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, όπως το αυξανόμενο κόστος της ζωικής πρωτεΐνης, η επισιτιστική ανασφάλεια, οι περιβαλλοντικές πιέσεις, η αύξηση του πληθυσμού και η αυξανόμενη ζήτηση για πρωτεΐνη.