Παρατηρητήριο Φαρμάκων : Μειώσεις 20%, κατά μέσο όρο, στις τιμές των φαρμάκων
Μείωση 20%, κατά μέσο όρο, στις τιμές των φαρμάκων θα προκύψει σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το νέο τρόπο τιμολόγησης που ανακοίνωσε η υπουργός κυρία Λούκα Κατσέλη. Το νέο δελτίο τιμών που θα περιλαμβάνει 6.500 φάρμακα θα εκδοθεί σύντομα και η τιμή τους θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των τιμών του αντίστοιχου τύπου φάρμακου στις τρεις φθηνότερες χώρες της ευρωζώνης (σήμερα ο υπολογισμός βασίζεται στο μέσο όρο από τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρώπης των 25 συν την Ελβετία). Όπως είπε η υπουργός μέχρι τώρα υπήρχε έλλειψη στοιχειών και ενώ στις χώρες της Ευρώπης υπήρχαν μειώσεις, στη χώρα μας δεν υπήρχε αντίστοιχη εικόνα. Αντί η τιμή να υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των φθηνότερων χωρών της Ευρώπης των 25 συν την Ελβετία η τιμή προέκυπτε από τον υπολογισμό μόνο 11 χωρών ʽʼμε αιτιολογία ότι δεν υπήρχαν στοιχεία όπως κατήγγειλε η υπουργός. Με την ανακοστολόγηση των φαρμάκων υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,25% ενώ θα μειωθεί δραστικά και η φαρμακευτική δαπάνη που το 2009 είχε εκτοξευτεί στα 6,6 δισ. ευρώ. Το όφελος για τους καταναλωτές και τα ταμεία υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ ετησίως. Επίσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί η συμμετοχή κάθε ασφαλισμένου κατά 100 ευρώ ετησίως. Όπως είπε η υπουργός δημιουργήθηκε πλήρης ηλεκτρονική βάση δεδομένων φαρμάκων από το σύνολο των χωρών της ΕΕ για την ακριβέστερη παρακολούθηση της αγοράς. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα ήταν μια από τις τρεις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης και η Τρίτη ακριβότερη στα γενόσημα φάρμακα, είπε η υπουργός και ανέφερε ότι η ανατιμολόγηση θα γίνει σε δύο δόσεις η πρώτη το Φεβρουάριο και η δεύτερη δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο. Για να μην υπάρξει πρόβλημα με τα αποθέματα των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών προβλέπεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής δυο μηνών κατά την οποία θα πωλούνται φάρμακα και με τις δύο τιμές. Η τιμή των αντιγράφων φαρμάκων - γενοσήμων θα εξακολουθήσει να υπολογίζεται ως ποσοστό της τιμής του πρωτοτύπου εκτός πατέντας μείον 10%. Για κάθε καινούργιο γενόσημο η τιμή θα υπολογίζεται στο 70% (ήταν 80%) της τιμής του πρωτοτύπου της πατέντας. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τα νοσοκομειακά φάρμακα.

Παρατηρητήριο Φαρμάκων

Σε ότι αφορά στο παρατηρητήριο φαρμάκων όπως είπε η υπουργός δημιουργήθηκε πλήρης ηλεκτρονική βάση δεδομένων φαρμάκων που περιέχει τιμές, ονομασίες συσκευασίες, δραστικές ουσίες κλπ από το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα φάρμακα κατά την εισαγωγή τους στη βάση, καταχωρούνται με βάση την κωδική τους ονομασία, την εταιρεία παρασκευής, τη συσκευασία, τον κωδικό τους σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και την τιμή τους. Ως βάση έχει οριστεί η τιμή χονδρικής, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 68% της λιανικής τιμής. Από τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας της βάσης των δεδομένων προκύπτει ότι για τις χώρες της ευρωζώνης είναι σαφές πως προκύπτει σε ένα βαθμό αλληλοεπίδραση των τιμών που προκύπτουν κάτι που λήφθηκε υπόψη και στη σύγκριση των τιμών που επιχειρήθηκε με την ελληνική βάση. Επίσης, σημειώνεται από το υπουργείο πως στη διαδικασία της εσωτερικής αναφορικής τιμολόγησης, ακολουθούνται διαφορετικές τεχνικές σε κάθε χώρα με επικρατούσα όμως την κατάρρευση της τιμής ενός φαρμάκου, όταν λήγει το πατέντο του, λόγω αθρόας κυκλοφορίας γενοσήμων, στα οποία η τιμή καθορίζεται κυρίως από τον ανταγωνισμό και όχι σε σύνδεση με την τιμή του πρωτοτύπου, όπως ισχύει στην Ελλάδα. Ακόμα, η σύγκριση της τιμής του φαρμάκου στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ευρωζώνης είναι απλή όταν το φάρμακο κυκλοφορεί με την ίδια ονομασία, στην ίδια συσκευασία/δοσολογία και με το ίδιο νόμισμα στις υπό σύγκριση χώρες. Είναι σαφές όμως πως κάτι τέτοιο ισχύει για πολύ μικρό αριθμό φαρμάκων. Αντίστοιχα εύκολη είναι η σύγκριση της ελληνικής τιμής με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων, είτε στην ΕΕ είτε στην ευρωζώνη. Για να γίνει λοιπόν αξιόπιστη σύγκριση έπρεπε να καθοριστούν επιπλέον στοιχεία σύγκρισης γιαυτό και γίνεται η αναζήτηση με βάση τη δραστική ουσία και στη συνέχεια αναγωγή στη μονάδα δόσης.