Διέκοψαν το κάπνισμα ένας στους τρεις φυλακισμένους στις Φυλακές Κασσαβέτειας
Ένας στους τρεις φυλακισμένους διέκοψαν το κάπνισμα στις Φυλακές Κασσαβέτειας του Βόλου, όπου λειτουργεί Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, από τον Ιούνιο του 2008. Η σύσταση του Ιατρείου έγινε έπειτα από πρόταση της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς τη Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ερέθισμα για τη λειτουργία του ιατρείου στις Φυλακές ήταν η επιθυμία αρκετών κρατούμενων να κόψουν το κάπνισμα, με ιατρική βοήθεια. Το ενδιαφέρον των κρατούμενων εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικού προγράμματος λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής (σπιρομέτρηση) της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009, σύμφωνα με την Χρύσα Χατζόγλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν επισκεφτεί το Ιατρείο 174 κρατούμενοι, με μέση ηλικία τα 34 έτη. Διέκοψαν το κάπνισμα σε ποσοστό 35%, στο τέλος του προγράμματος διακοπής καπνίσματος και λήψης φαρμακευτικής αγωγής (3 μήνες μετά την είσοδο στο πρόγραμμα) και 21% ένα χρόνο μετά την είσοδο στο πρόγραμμα. Έπειτα από στατιστική ανάλυση συσχετίστηκαν χαρακτηριστικά που βοήθησαν τους πρώην καπνιστές στην επίτευξη του στόχου τους και τους διαφοροποίησαν με αυτούς που δεν κατάφεραν να διακόψουν το κάπνισμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν το καπνισματικό ιστορικό, το ιστορικό χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και τον έγκλειστο βίο. Στο πρώτο ήταν, η ηλικία έναρξης καπνίσματος από 21 ετών και άνω, η μέτρια εξάρτηση, η μείωση της καπνισματικής συνήθειας στη φυλακή και η προσπάθεια διακοπής στο παρελθόν. Στο δεύτερο ήταν η μη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών κατά το παρελθόν. Στο τρίτο ήταν ο μικρότερος αριθμός συγκρατούμενων θαλάμου, ο μικρότερος αριθμός καπνιστών θαλάμου και ο μεγαλύτερος χρόνος εκτιθείσας ποινής, όλα τα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με αυτούς που δεν κατάφεραν να διακόψουν το κάπνισμα. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής των κρατούμενων κατά το υπόλοιπο της ποινής τους και κατά την επανένταξή τους στη κοινωνία. Και αυτό μπορεί να γίνει- όπως η ίδια επισημαίνει- με προληπτική-αποτρεπτική δράση: ενημερώνοντας τους καπνιστές, τους πρώην καπνιστές, αλλά και τους μη καπνιστές για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία. Επίσης, η δράση μπορεί να είναι θεραπευτική, με συμβουλευτική παρέμβαση και φαρμακευτική αγωγή για τη διακοπή του καπνίσματος. Πηγή: (ΑΠΕ-ΜΠΕ του ανταποκριτή μας Α. Ζώη) Τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα είναι οργανωμένα ιατρεία παροχής υπηρεσιών. Εκεί, γίνεται η εφαρμογή των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για τη διακοπή του καπνίσματος και ακολουθούνται οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος διαρκούν τρεις μήνες και συνεχίζονται με επισκέψεις επανελέγχου ανά τρίμηνο μέχρι ένα χρόνο. Βοηθούν πολύ αποτελεσματικά τους καπνιστές στην προσπάθεια τους, αφού ένα χρόνο μετά την ένταξη στο πρόγραμμα οι 30 με 40 στους 100 εξακολουθούν να μην καπνίζουν. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κατά πολύ μεγαλύτερο από το 3% των καπνιστών που διακόπτουν το κάπνισμα χωρίς καμία βοήθεια. Οι επισκέψεις παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές και βοηθούν στην πρόληψη της υποτροπής.