Περισσότερες ώρες μπροστά στην τηλεόραση οι παχύσαρκοι και υπέρβαροι έφηβοι
Περισσότερες ώρες τηλεόραση βλέπουν οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι έφηβοι, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους, με φυσιολογικό βάρος, ενώ οι ώρες τηλεθέασης των υπέρβαρων και παχύσαρκων κοριτσιών είναι περισσότερες από των αγοριών. Ειδικότερα, φαίνεται πως τα αγόρια φυσιολογικού βάρους παρακολουθούν κατά μέσο όρο 1,81 ώρες την ημέρα τηλεόραση, τα υπέρβαρα 2,79 ώρες και τα παχύσαρκα 3,75 ώρες, ενώ για τα κορίτσια τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,17 ώρες, 3,27 ώρες, 3,25 ώρες. Αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμένων του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 267 εφήβων, ηλικιών 16 και 17 ετών, από σχολεία της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη παχυσαρκίας σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με την παρακολούθηση τηλεόρασης, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, καθώς και το ρόλο των παραγόντων αυτών στην αυτοεκτίμηση και την εικόνα του σώματός τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε ποσοστό 82% ήταν φυσιολογικού βάρους, ενώ 15,4% ήταν υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Ειδικότερα, στα αγόρια το ποσοστό των εφήβων με υπερβάλλον βάρος ανήλθε σε 17,6%, ενώ στα κορίτσια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13%. Επιπροσθέτως, σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στα ποσοστά λίπους, καθώς στα αγόρια κυμαίνεται σε 14,89%, ενώ στα κορίτσια σε 28,04%. Σε ό,τι αφορά τη φυσική δραστηριότητα βρέθηκε πως 62,4% των αγοριών και 37,4% των κοριτσιών συμμετείχαν σε φυσικές δραστηριότητες (γυμναστήριο ή συμμετοχή σε άθλημα). Όσον αφορά τους παχύσαρκους, σε σχέση με την άσκηση, 75% των αγοριών δεν γυμνάζονταν, ενώ τα παχύσαρκα κορίτσια δεν γυμνάζονταν καθόλου. Ακόμη, διαπιστώθηκε πως όσο αυξάνεται ο δείκτης μάζας σώματος, τόσο μειώνεται η αυτοεκτίμηση των εφήβων και τόσο λιγότερο ικανοποιημένοι είναι από την εικόνα του σώματός τους. Επιπλέον, καταγράφηκε πως την ίδια κακή εικόνα για το σώμα τους και εξίσου χαμηλή αυτοεκτίμηση είχαν και τα μη ασκούμενα άτομα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η εικόνα σώματος των κοριτσιών επηρεάζεται περισσότερο από το δείκτη μάζας σώματός τους από ότι στα αγόρια, καθώς προκύπτει πως 75% των παχύσαρκων κοριτσιών έχουν κακή εικόνα σώματος, ενώ στα αγόρια το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 50%. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα, που ασκούνται, διατηρούν σε φυσιολογικό επίπεδο το σωματικό τους βάρος και έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και καλύτερη εικόνα σώματος, συγκριτικά με αυτά, που δεν γυμνάζονται, και ότι συνεπώς, η συμμετοχή σε άσκηση συμβάλλει στην αποφυγή εμφάνισης δυσμενών επιπτώσεων για την σωματική και ψυχολογική υγεία τους.