ΕΕ-Σχεδιάζει κοινά πρότυπα για τη διευκόλυνση της δωρεάς οργάνων στις χώρες της
Κοινές πρακτικές και πρότυπα για τη διευκόλυνση της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων μεταξύ των χωρών της ΕΕ θα αποκτήσει μέσα σε δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε στο Στρασβούργο ο Επίτροπος Υγείας Τζον Ντάλι. "Η οδηγία που αναμένεται να εγκριθεί από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα βελτιώσει την ποιότητα και την ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση, την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων και θα κάνει πιο αποτελεσματικά και προσβάσιμα τα συστήματα των μεταμοσχεύσεων", δήλωσε ο ευρωπαίος Επίτροπος, ενώπιον του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κάθε κράτος-μέλος θα ορίζει μια αρμόδια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων αλλά θα υπάρχουν ελάχιστες κοινές προδιαγραφές οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για όλους, προσθέτει το κείμενο το οποίο εγγυάται την αρχή της ελεύθερης δωρεάς, ενώ επιτρέπει την "αποζημίωση" στην περίπτωση ενός ζωντανού δότη. Το σχέδιο θα πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων, αλλά και στην "απόλυτη εμπιστευτικότητα" δήλωσε ο εισηγητής της οδηγίας, Μίροσλαβ Μικολάσικ από την Σλοβακία. Το έργο στηρίζεται στο ισπανικό μοντέλο, που θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικό. "Σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη, τα όργανα χάνονται επειδή οι γιατροί δεν έχουν χρόνο για να ασχοληθούν", δήλωσε ο γερμανός συντηρητικός ευρωβουλευτής Πίτερ Λίσε. Σύμφωνα με την Επιτροπή, περίπου 56.000 ασθενείς περιμένουν αυτή τη στιγμή για ένα όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλοι δώδεκα πεθαίνουν κάθε ημέρα επειδή δεν λαμβάνουν εγκαίρως το μόσχευμα που χρειάζονται. Το κείμενο, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο έχει συμφωνηθεί με την ισπανική προεδρία της ΕΕ και θα πρέπει συνεπώς να τεθεί σε ισχύ σύντομα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια χρονικό περιθώριο δύο ετών για να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική νομοθεσία τους.