Απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιες υπηρεσίες
Με εγκύκλιό του, το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει προς τις αρμόδιες αρχές:υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς, ΟΤΑ α? βαθμού και τις Νομαρχίες πως από την 1η Ιουλίου απαγορεύεται το κάπνισμα στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο νόμος επιβάλει τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων που κυμαίνονται από 50 έως 500 ευρώ, ενώ η παραβίαση της απαγόρευσης αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων κ.λπ. Εφεξής το κάπνισμα θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία πρόκειται να εκδοθεί πριν από την 1η Ιουλίου.