Έρευνα Πανεπιστημίου Κύπρου για την καρκινογένεση
Σε αποκωδικοποίηση επιγενετικών μηχανισμών, που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, στοχεύει το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο "Functional and regulatory protein networks of chromatin modifying enzymes". Στόχος της έρευνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, είναι να κατανοήσει τις κυτταρικές λειτουργίες των τροποποιητικών ενζύμων χρωματίνης (chromatin modifying enzymes), έτσι ώστε να αποκωδικοποιηθούν μηχανισμοί που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων φαρμάκων που θα στοχεύουν αυτούς τους μηχανισμούς. Για την υλοποίηση της έρευνας, ο Επίκουρος Καθηγητής, του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών Αντώνης Κυρμίζης βραβεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ERC) και εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της πενταετούς χρηματοδότησης θα εργοδοτηθούν δύο μεταδιδακτορικοί ερευνητές, ένας διδακτορικός φοιτητής και ένας βοηθός ερευνητής. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Επιγενετικής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά εργαστήρια από τον Καναδά, Γερμανία και Αγγλία. Το ERC είναι ένας ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός που έχει ως σκοπό την προώθηση της επιστημονικής αριστείας με το να στηρίξει και να ενθαρρύνει τους σπουδαιότερους ερευνητές στην Ευρώπη να διερευνήσουν επιστημονικές ιδέες οι οποίες θα ξεπεράσουν τα καθιερωμένα όρια της ανθρώπινης γνώσης. Η χρηματοδότηση από το ERC χορηγείται μέσω ανοικτού και υψηλά ανταγωνιστικού διαγωνισμού για ερευνητικά έργα που καλύπτουν όλους τους τομείς της έρευνας. Το μοναδικό κριτήριο για τη βράβευση ενός ερευνητικού έργου είναι η επιστημονική διάκριση τόσο του έργου όσο και του ερευνητή.