Πώς η Ελλάδα θα σβήσει το τσιγάρο
Λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου τα μέτρα κατά του καπνίσματος έδωσε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, ο ειδικός χώρος για το κάπνισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος ενώ θα πρέπει να υπάρχει διαχωριστικό μέχρι την οροφή του καταστήματος. Επίσης, ο θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και να διαθέτει το δικό του σύστημα εξαερισμού. Η άδεια για τη δημιουργία και λειτουργία του ειδικού χώρου θα αποκτάται κατόπιν αίτησης στην αρμόδια δημοτική αρχή. Στους ειδικούς χώρους θα απαγορεύεται η είσοδος σε νέους ηλικίας έως και 18 ετών. Ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων καπνού μέσω της χρήσης γιγανοαφισών και γενικότερα η υπαίθρια διαφήμιση. Από την 1η Ιουλίου απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου, η δυνατότητα λειτουργίας ειδικού χώρου για κάπνισμα περιορίζεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1. Ο ειδικός χώρος για κάπνισμα αποτελεί ιδιαίτερο μέρος του καταστήματος και η επιφάνειά του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος. Θα διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό που εκτείνεται από το δάπεδο μέχρι την οροφή του καταστήματος. Στα καταστήματα διασκέδασης με ζωντανή μουσική και στα καζίνο εμβαδού άνω των 300 τ.μ. οι ειδικοί χώροι μπορεί να φθάσουν στο 40% της συνολικής επιφάνειας. 2. Ο ειδικός χώρος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές αρνητικής πίεσης, ρυθμού ανακύκλωσης του αέρα ανά ώρα και ρυθμού του ανακυκλούμενου αέρα και επιφάνειας, έτσι όπως έχουν καθοριστεί από αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση που εκδίδεεται εντός των επομένων ημερών. Ο ειδικός χώρος θα διαθέτει δικό του σύστημα εξαερισμού,. 3. Η άδεια για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ειδικού χώρου θα ενσωματωθεί στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος κατόπιν αίτησης στην αρμόδια δημοτική αρχή. Όποιο κατάστημα δεν έχει λάβει άδεια για τη λειτουργία του ειδικού χώρου μέχρι την 1η Ιουλίου δεν θα μπορεί να λειτουργεί παρά μόνο ως χώρος μη καπνιζόντων και θα ισχύει η ολική απαγόρευση. 4. Στον ειδικό χώρο δε θα επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών που δεν προσφέρονται σε άλλα τμήματα του καταστήματος και δεν θα είναι αναγκαία η διέλευση απ? αυτόν για την πρόσβαση στους χώρους υγιεινής και τους κοινόχρηστους χώρους του καταστήματος. 5. Απαγορεύεται η είσοδος στον ειδικό χώρο νέων ηλικίας έως 18 ετών. Η σχετική απαγόρευση θα αναγράφεται με ειδική σήμανση σε εμφανές σημείο της διαχωριστικής κατασκευής. 6. Οι όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αποδοτικού συστήματος εξαερισμού, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των καταστημάτων εμβαδού μέχρι 70 τ.μ. για τα οποία οι υπεύθυνοι λειτουργίας του θα επιλέξουν να λειτουργήσουν ως χώροι καπνιζόντων. Η σχετική δήλωση θα γίνεται από τους υπεύθυνους στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία και το ειδικό σήμα με το οποίο το κατάστημα θα χαρακτηρίζεται ως χώρος καπνιζόντων, θα διατίθεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους δήμους. 7. Στα καταστήματα εστίασης οι παραβάσεις των όρων του νόμου 3730 και της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος, δεν επιφέρει κυρώσεις σε βάρος των καταστημάτων και των υπεύθυνων λειτουργίας τους, εφόσον δεν υπεδείχθη η παράβαση από πελάτη, επισκέπτη ή εργαζόμενο στο κατάστημα ή εφ' όσον υπεδείχθη ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος μερίμνησε για την αντιμετώπισή της απομακρύνοντας τον παραβάτη ή λαμβάνοντας τ? αναγκαία για τον σκοπό αυτό μέτρα με παράλληλη ενημέρωση των αρχών. Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εμπίπτει ο εξωτερικός χώρος του καταστήματος όπου αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα, ακόμα και αν στον χώρο αυτό υπάρχει στέγαστρο. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων επιλέξουν να μη δημιουργήσουν ειδικούς χώρους ισχύει η ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κάθε σημείο του.