Διάγνωση όγκων του εγκεφάλου χωρίς βιοψία χάρη στις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους
Εφικτή είναι πλέον η ακριβής διάγνωση όγκων του εγκεφάλου πριν καν προχωρήσει η ιστολογική εξέταση (βιοψία) χάρη στην εξέλιξη των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων, στις οποίες περιλαμβάνονται η λειτουργική μαγνητική τομογραφία και η νευροπλοήγηση. Ειδικά η τελευταία, δίνει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να υλοποιείται μία πλήρως κατευθυνόμενη νευροχειρουργική επέμβαση και εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα, στο πεδίο της εγχειρητικής αντιμετώπισης των όγκων του εγκεφάλου, η μοριακή βιολογία και η νανοτεχνολογία έχουν συνδράμει ώστε αυτά τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται πολύπλευρα και πλέον στη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων όγκων εγκεφάλου μπορούν να τοποθετούνται χημειοθεραπευτικοί παράγοντες μέσα στον όγκο. Εξάλλου, η ακτινοχειρουργική έχει δώσει τη δυνατότητα να ακτινοβολούνται με ακρίβεια χιλιοστών υπολείμματα του όγκου εγκεφάλου σε σημεία που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση το χειρουργικό νυστέρι. Τα παραπάνω επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας Βασίλειος Βάρσος στο πλαίσιο του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τόνισε ο κ. Βάρσος, καταγράφεται διαχρονική αύξηση των περιστατικών κακοηθών όγκων εγκεφάλου, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, όπως η χρήση των κινητών τηλεφώνων, καθώς κάτι σχετικό δεν έχει αποδειχθεί. «Εκτός από τους όγκους εγκεφάλου, εξελίξεις καταγράφονται και στο πεδίο των ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών του εγκεφάλου. Η χώρα μας πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα, καθώς υφίσταται συσσωρευμένη εμπειρία στη μικρονευροχειρουργική ανάλογων βλαβών. Μάλιστα, ένα μέρος από αυτές τις παθήσεις μπορεί και υποβάλλεται συμπληρωματικά και σε εμβολισμό (επεμβατική ενδοαγγειακή χειρουργική)» πρόσθεσε ο κ. Βάρσος. Εξάλλου, νευροχειρουργικές επεμβάσεις υψηλής ακριβείας πραγματοποιούνται πλέον με τη μέθοδο της νευροενδοσκοπίας, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στη χώρα μας. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, η οποία συγκαταλέγεται στις νέες τάσεις της νευροχειρουργικής επιστήμης, χρησιμοποιούνται εξαιρετικά λεπτά εργαλεία μικροχειρουργικής, τα οποία περνούν μέσα από πολύ μικρούς διαύλους και έτσι πραγματοποιούνται επεμβάσεις που χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ακρίβεια και ελαχιστοποιημένες άλλες βλάβες.