΄Ερευνα: Ακόμη και μια ολιγόμηνη δίαιτα μειώνει το οξειδωτικό στρες...

και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
Ακόμη και μια βραχυχρόνια δίαιτα μπορεί να μειώσει να οξειδωτικό στρες και να αυξήσει την αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού, να προκαλέσει δηλαδή μεταβολές, που συμβάλλουν στην ελάττωση των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από στοιχεία ανακοίνωσης, με θέμα "Μελέτη του οξειδωτικού στρες σε παχύσαρκες γυναίκες πριν και μετά τη χορήγηση υποθερμιδικής δίαιτας και ορλιστάτης", που έγινε από ομάδα επιστημόνων του τμήματος ενδοκρινολογίας σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολισμού του νοσοκομείου "Παναγία" τής Θεσσαλονίκης. Οπως αναφέρει η ενδοκρινολόγος, Μαρία Μπουγουλιά, σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το οξειδωτικό στρες και η αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού σε παχύσαρκες γυναίκες, πριν και μετά τη χορήγηση υποθερμιδικής διατροφής και ορλιστάτης (μιας φαρμακευτικής ουσίας που προκαλεί δυσαπορρόφηση του 30% του λίπους των τροφών). Μελετήθηκαν 35 παχύσαρκες και 10 κανονικού βάρους γυναίκες, ηλικίας 39,7±10 ετών. Από τις παχύσαρκες, στις 25 χορηγήθηκε για τέσσερις μήνες υποθερμιδική διατροφή και ορλιστάτη και στις 10 μόνο υποθερμιδική δίαιτα, ενώ οι 10 κανονικού βάρους ακολούθησαν την κανονική τους διατροφή. Όλες υποβλήθηκαν στον καθιερωμένο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και μετρήθηκαν το οξειδωτικό στρες, η αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού, η ινσουλίνη και η αντιδρώσα πρωτεΐνη CRP, η οποία, σε αυξημένες τιμές, σχετίζεται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Προσδιορίσθηκαν το ΒΜΙ (Δείκτης Μάζας Σώματος) και η περίμετρος μέσης. Όλα τα παχύσαρκα άτομα, είχαν σταθερά αυξημένο βάρος τον τελευταίο χρόνο, δεν συμμετείχαν σε πρόγραμμα άσκησης, δεν κάπνιζαν και δεν λάμβαναν φάρμακα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι : το οξειδωτικό στρες είναι αυξημένο σε παχύσαρκα άτομα και εμφανίζει σημαντική ελάττωση μετά τη δίαιτα και τη χορήγηση ορλιστάτης, ότι η αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού αυξάνει σημαντικά μετά τη δίαιτα και ότι τα επίπεδα της αντιδρώσας πρωτεΐνης CRP, που ήταν αυξημένα στα παχύσαρκα άτομα, ελαττώθηκαν μετά την απώλεια βάρους. "Συμπερασματικά, το οξειδωτικό στρες, μετά από βραχυπρόθεσμη δίαιτα και με ή χωρίς χορήγηση ορλιστάτης, μειώνεται, ενώ αυξάνει η αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού. Οι μεταβολές αυτές πιθανόν συμβάλλουν στην ελάττωση των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων", αναφέρεται στην ανακοίνωση.