ΕΕ:Δράση για την καταπολέμηση του καρκίνου από την Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες ότι αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση του καρκίνου σε κοινοτικό επίπεδο με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση των θανάτων από καρκίνο κατά 70% μέχρι το 2020. «Η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αλλάξει το σκηνικό για τους καρκινοπαθείς και τους συγγενείς τους σε ολόκληρη την Ενωση», δήλωσε η αρμόδια για θέματα υγείας επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι «η ευρωπαϊκή σύμπραξη θα αποτελέσει την αρχή μιας ευρωπαϊκής κίνησης που θα διαμορφώσει την πολιτική υποστήριξη και τη συλλογική δράση για τη δραστική μείωση των ποσοστών του καρκίνου στην Ευρώπη». Στη σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι στην Ευρώπη, ένα στα τρία άτομα θα αναπτύξει καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του και επισημαίνει ότι σε 3,2 εκατ. ανθρώπους κάθε χρόνο γίνεται διάγνωση της νόσου. Σύμφωνα ακόμη με την Επιτροπή, δεν υπάρχει ίση κατανομή του καρκίνου στην Ευρώπη και οι πιθανότητες επιβίωσης από τη νόσο διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα. Η ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου θα εγκαινιαστεί επίσημα στις Βρυξέλλες το φθινόπωρο του 2009 και η Επιτροπή ελπίζει ότι όλα τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρώπη θα συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση. Στόχος της σύμπραξης είναι να υποστηριχθούν οι χώρες στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του καρκίνου, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, ικανοτήτων και πείρας όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου. Η προσπάθεια αποσκοπεί στη συμμετοχή μεγάλου φάσματος ενδιαφερομένων μερών, μεταξύ των οποίων μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητές, ομάδες ασθενών, βιομηχανία και εθνικές αρχές σε όλη την ΕΕ, με την κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Αυτή η προσέγγιση της σύμπραξης θα συμβάλει, επίσης, στην αποφυγή μεμονωμένων ενεργειών και αλληλοεπικαλύψεων μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ένα τρίτο όλων των καρκίνων είναι δυνατόν να προληφθούν και η πρόληψη αποτελεί την αποτελεσματικότερη από άποψη κόστους, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση των ποσοστών του καρκίνου. Σκοπός της σύμπραξης είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και η ακόμη πιο έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, επιτυγχάνοντας την κάλυψη του πληθυσμού σε ποσοστό 100% όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, γεγονός που μπορεί να μειώσει δραστικά τον αντίκτυπο της νόσου και τα ποσοστά θανάτων.