Ελλάς το μεγαλείο σου...
"Παραπληγικοί" χαρακτηρίστηκαν γιατροί προκειμένου να πάρουν πίσω χρήματα που τους είχαν παρακρατηθεί
Αίσθηση έχει προκαλέσει η καταγγελία γιατρών για τους περίπου 30 επιμελητές και αγροτικούς γιατρούς των Κέντρων Υγείας της Λέσβου, οι οποίοι προκειμένου να πάρουν πίσω χρήματα που τους είχαν παρακρατηθεί, χαρακτηρίσθηκαν μισθολογικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, "παραπληγικοί". Η όλη υπόθεση, που μάλλον δεν εστιάζεται στη Λέσβο και έχει αναφορά σε όλη την άλλη Ελλάδα, ξεκίνησε το 2008 όταν το Υπουργείο Υγείας χορήγησε σε όλους τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας της χώρας ποσό 35 ευρώ το μήνα αντί επιδόματος τροφής στη διάρκεια των εφημεριών τους. Όμως, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έκρινε ότι το επίδομα δεν έπρεπε να δίνεται. Ακολούθησε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ οι γιατροί επέστρεψαν τα χρήματα που είχαν λάβει με τη μορφή μηνιαίας παρακράτησης από τη μισθοδοσία τους. Με νόμο, του περασμένου Ιουλίου, αποφασίστηκε, τελικά, ότι οι γιατροί έπρεπε να παίρνουν το επίδομα, τα δε χρήματα που τους είχαν παρακρατηθεί θα τους επιστρέφονταν. Όμως, τα χρήματα δεν μπορούσαν να επιστραφούν με την μορφή οιοδήποτε επιδόματος, αφού θα έπρεπε να ξαναφορολογηθούν. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, "με προτροπή της κεντρικής διοίκησης" το ποσό εντάχθηκε σε κωδικό που δεν φορολογείται κι αυτός δεν είναι άλλος από το "επίδομα παραπληγίας".