Εξεταστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων της Αγγλίας
Το δρόμο για την απόκτηση του διεθνούς κύρους μεταπτυχιακού τίτλου στη μαιευτική - γυναικολογία (MRCOG) του Βασιλικού Κολεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων της Αγγλίας, ανοίγει η λειτουργία εξεταστικού κέντρου του Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Όπως εξηγεί ο τοπικός συντονιστής του εξεταστικού κέντρου, καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο ΑΠΘ, Ιωάννης Τζαφέττας, στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι ιατρικής από ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια, που ενδιαφέρονται για την ειδικότητα μαιευτικής και γυναικολογίας. Οι εξετάσεις γίνονται σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση αφορούν την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και στη δεύτερη, στην οποία μετέχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών και νοσοκομειακή εκπαίδευση στη γυναικολογία, αφορούν την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. «Στη Βρετανία και σε αρκετές άλλες χώρες, η απόκτηση του 1ου μέρους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την λήψη αυτής της ειδικότητας, ενώ το 2ο μέρος είναι προϋπόθεση για την ανέλιξη στις ανώτερες βαθμίδες της ιατρικής ιεραρχίας. Το νέο αυτό εξεταστικό κέντρο είναι το ένα από τα δύο μόνο που λειτουργούν στην Ευρώπη εκτός Βρετανίας, το άλλο είναι στην Ολλανδία», αναφέρει ο Τζαφέττας. Οι εξετάσεις για το πρώτο μέρος (MRCOG Part 1) θα διεξαχθούν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 7 Μαρτίου. Να σημειωθεί ότι εξετάσεις θα γίνονται δύο φορές το χρόνο ταυτόχρονα με αυτές του Λονδίνου, κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο, με τα ίδια θέματα, παρουσία αξιωματούχων του Κολεγίου, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην έδρα του Κολεγίου στο Λονδίνο. Οι επόμενες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5η Σεπτεμβρίου 2011 (δήλωση συμμετοχής μέχρι την 1η Ιουνίου 2011). «Ανάλογα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων υπάρχει προοπτική να γίνονται εξετάσεις και για το 2Ο μέρος που, μετά από την προβλεπόμενη κατάλληλη εκπαίδευση, οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου ΜRCOG και να αναγορευτούν σε μόνιμα μέλη του παραπάνω Κολεγίου που αποτελεί κορυφαίο διεθνή οργανισμό στην ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, το 50% και πλέον των μελών του οποίου βρίσκονται εκτός Βρετανίας σε διάφορες χώρες του κόσμου», προσθέτει ο κ. Τζαφέττας.