Η παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Η παραγωγή ναρκωτικών των οποίων η μοριακή δομή έχει τροποποιηθεί για να διαφεύγει από τους κανονισμούς ελέγχου, τα λεγόμενα "ναρκωτικά σχεδιαστών" (designer drugs), έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, προειδοποιεί η Υπηρεσία INCB του ΟΗΕ στην ετήσια έκθεσή της που δόθηκε στην δημοσιότητα. Το Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB), το οποίο εδρεύει στη Βιέννη, αναφέρει ότι τα "συνθετικά ναρκωτικά" παράγονται πιο γρήγορα και αυξάνει ο αριθμός τους. Τα προϊόντα αυτά παράγονται με ελαφρά τροποποίηση της μοριακής δομής των παράνομων ουσιών, ώστε να έχουν τα ίδια αποτελέσματα διαφεύγοντας από τους νόμους για τα ναρκωτικά. "Στην Ευρώπη 16 νέα 'designer drugs' αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης, ενώ στην Ιαπωνία δεν είναι λιγότερα από 51", διευκρινίζει το INCB. Οδηγίες για την παραγωγή των ουσιών αυτών συχνά ανταλλάσσονται στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ. "Λόγω των κινδύνων για την υγεία που δημιουργεί η κατανάλωση των 'designer drugs', καλούμε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν εθνικά μέτρα έλεγχου για την παρεμπόδιση της παραγωγής, της διακίνησης και της κατανάλωσης των ουσιών αυτών", δήλωσε ο Πρόεδρος του INCB, Χαμίντ Γόντσε σύμφωνα με την έκθεση. Το INCB υπογραμμίζει επίσης ότι η διαφθορά είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που διευκολύνουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καθώς το τελευταίο μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα κέρδη από τους πόρους των δημόσιων οργανισμών. "Η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα", επιμένει το INCB. Ο υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ ζητεί επίσης την προσοχή των κυβερνήσεων σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης σε φάρμακα: οι νόμιμες ουσίες για ιατρική περίθαλψη δεν είναι προσβάσιμες σε όλα τα μέρη του κόσμου, εξαιτίας ορισμένων κανονισμών ή λόγω έλλειψης κατάρτισης . "Πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει ή έχει με ανεπαρκή τρόπο, πρόσβαση σε αναλγητικά φάρμακα (παυσίπονα)", αποκαλύπτει το INCB, προσθέτοντας ότι οι Δυτικοί καταναλώνουν το 90% των φαρμάκων που διατίθενται στο εμπόριο. Το INCB επισημαίνει επίσης ότι η Νοτιοανατολική Ασία έχει γίνει μια από τις κυριότερες περιοχές όπου οι λαθρέμποροι