Στρασβούργο - Τα άτομα με αναπηρίες επιβάλλεται να συμμετέχουν πλήρως και σε ισότιμη βάση με τους άλλους στην πολιτική και δημόσια ζωή, δηλώνει ο Επίτροπος για τ' ανθρώπινα δικαιώματα ,Χάμαρμπεργκ
Τα άτομα με αναπηρίες επιβάλλεται να συμμετέχουν πλήρως και σε ισότιμη βάση με τους άλλους στην πολιτική και δημόσια ζωή, τονίζει, σε παρέμβασή του, ο Επίτροπος για τ' ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόμας Χάμαρμπεργκ. Επικαλούμενος σχετική απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Επίτροπος Χάμαρμπεργκ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να αποκλείεται το δικαίωμα του ?εκλέγειν και εκλέγεσθαι? σε άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. Η απαίτηση αυτών των ανθρώπων --που δεν ζητούν φιλανθρωπία, παρά μόνον να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους συνανθρώπους τους-- βρήκε ?ευήκοα ώτα? στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που το 2006 ενέκρινε τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διευκρινίζει ο κ. Χάμαρμπεργκ αλλά τονίζει ότι η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σ' αυτήν απέχουν πολύ από το να αποτελούν πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα, η Συνθήκη αυτή έχει απλώς επικυρωθεί από 27 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει υπογραφεί από 18 ακόμη. Στη πραγματικότητα, όμως, η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας δεν εφαρμόζεται με συνέπεια για τους ανθρώπους με αναπηρίες, τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ή διανοητικές αναπηρίες δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες, με το αιτιολογικό ότι έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, επισημαίνει ο Επίτροπος. Ο κ. Χάμαρμπεργκ αναφέρεται διεξοδικά στην απόφαση που έλαβε το 2010 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδικάζοντας την Ουγγαρία επειδή απαγόρευσε σε πολίτη της να ψηφίσει, επικαλούμενη το γεγονός ότι ο ενάγων βρίσκονταν υπό επιμέλεια και δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχει στις εκλογές. Η απόφαση αυτή, καταλήγει ο Επίτροπος, είναι ιστορική διότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η επιβολή της απόλυτης απαγόρευσης από την ψηφοφορία ατόμων που έχουν ψυχικές αναπηρίες και ανάγκη από επιμέλεια δεν είναι συμβατή με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αναφερόμενος στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης ο Επίτροπος σημειώνει ότι το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ή διανοητικές αναπηρίες είναι ούτως ή άλλως ευάλωτα και έχουν υποστεί διακρίσεις. Δεδομένης, λοιπόν, της δυσμενούς μεταχείρισης τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγεται ο περιορισμός των δικαιωμάτων τους, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους, είχε συμπεράνει το Δικαστήριο.