Θεσσαλονίκη - Στα ύψη τα κρούσματα καρκίνου του θυρεοειδούς στη Βόρεια Ελλάδα
Στα ύψη εκτινάχτηκαν τα περιστατικά καρκίνου του θυρεοειδούς στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης, που θα παρουσιαστεί στο 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Συγκεκριμένα ο αριθμός των ατόμων που παρουσίασε καρκίνο του θυρεοειδούς από 15 που ήταν στην δεκαετία του 1971-1980 έφτασε στους 1211 στη δεκαετία 2001-2010 ενώ το 81% των ασθενών ήταν γυναίκες. Στο πλαίσιο μελέτης γιατρών των τμημάτων Ενδοκρινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής του Θεαγενείου και της Α΄ Προπαιδευτικής Κλινικής του ΑΠΘ (νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ) εξετάστηκαν οι φάκελοι 1728 ασθενών που διαγνώστηκαν με καρκίνο του θυρεοειδούς κατά τα έτη 1971-2010. Η ανοδική πορεία των καρκίνων του θυρεοειδούς κατά την περίοδο της μελέτης φαίνεται ξεκάθαρα από τα παρακάτω στοιχεία :1971-1980 ο αριθμός των ατόμων με καρκίνο του θυρεοειδούς ήταν μόλις 15 , στην δεκαετία 1981-1990 ο αριθμός τους αυξήθηκε στα 86, στην επόμενη δεκαετία (1991-2000) η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη και έφτασε στους 416, ενώ την τελευταία δεκαετία (2001-2010) εκτινάχτηκε στους 1211. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 37,6± 11,3 έτη κατά την πρώτη δεκαετία της 40ετίας , 45,6±12,9 κατά τη δεύτερη, 45,3±14,9 έτη κατά την τρίτη και 46,9±15 έτη κατά την τέταρτη. Κατά την περίοδο της μελέτης διαπιστώθηκε αλλαγή του ιστολογικού τύπου του καρκίνου του θυρεοειδούς με αύξηση της συχνότητας του θηλώδους καρκίνου ( 60%, 70,9%, 75,2% και 79,4% ανά δεκαετία αντίστοιχα) και μείωση του θυλακιώδους καρκίνου (33,3%, 18,6%, 13,9% και 7,9% αντίστοιχα) . Το διάστημα που καλύπτει η μελέτη παρατηρήθηκε επίσης ελάττωση του μεγέθους του καρκίνου και αύξηση του ποσοστού των καρκίνων με διάμετρο ? 10mm. Οι επιστήμονες που εκπόνησαν τη μελέτη δεν παρουσιάζουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν τα αίτια που προκάλεσαν την αύξηση των καρκίνων του θυρεοειδούς στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο επισημαίνουν ότι «κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία η συχνότητα του καρκίνου του θυρεοειδούς αυξήθηκε σημαντικά κυρίως λόγω της αύξησης της επίπτωσης του θηλώδους καρκίνου και των καρκίνων διαμέτρου >10mm». Στα συμπεράσματα της μελέτης αναφέρεται ότι: « η ελάττωση αφενός των όγκων και αφετέρου των επιθετικών χαρακτηριστικών τους πιθανότατα οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους».