Αθήνα - Περισσότερες από 2.000 γυναίκες-θύματα βίας- απευθύνθηκαν στη συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή SOS 15900
Περισσότερες από 2.000 κλήσεις δέχτηκε κατά το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας της, η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, που λειτουργεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η τηλεφωνική γραμμή είναι εθνικής εμβέλειας και παρέχει άμεση συμβουλευτική υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας. Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από 11 Μαρτίου 2011 έως 11 Σεπτεμβρίου 2011, δέχτηκε 2.090 κλήσεις. Επί του συνόλου των κλήσεων 1.653 (79%) αφορούσαν σε καταγγελία περιστατικών έμφυλης βίας. Από αυτές οι 1.247 κλήσεις (60%) αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, ενώ οι 406 κλήσεις (19%) αφορούσαν σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 25% και συγγενείς 47%) Από τις 1.247 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 1.082 κλήσεις (87%) αφορούσαν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας από σύζυγο/σύντροφο, οι 46 κλήσεις (4%) σεξουαλικής παρενόχλησης, και οι 20 κλήσεις για βιασμό, ενώ 112 κλήσεις (9%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας πέραν των παραπάνω. Τα αιτήματα των γυναικών που καλούν στην τηλεφωνική γραμμή αναφέρονται στην ψυχοκοινωνική στήριξη, 604 κλήσεις (48%), σε νομική συμβουλευτική, 264 κλήσεις (21%) και σε νομική βοήθεια 289 κλήσεις (23%). Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι: 35% είναι απασχολούμενες (από τις οποίες το 12% αυτοαπασχολούμενες), 38% είναι άνεργες (από τις οποίες το14% μακροχρόνια άνεργες) και 11% είναι ανενεργές. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η ηλικία τους φαίνεται ότι: 4% είναι νέες, από 15 έως 24 χρόνων, 26% είναι ηλικίας 25 έως 39 χρόνων, 30% είναι 40 έως 54 χρόνων, 14% είναι 55-64 και 4% είναι από 65 ετών και άνω. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται ότι: 0,3% είναι τυπικά αναλφάβητες, 15% έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 12% την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 7% τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου και 15,5% την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν στην τηλεφωνική γραμμή προκύπτει ότι το 77% είναι Ελληνίδες, το 11% μετανάστριες, το 1% ανήκουν σε μειονότητες, το 2% είναι ΑΜΕΑ και το 0,5% ανήκουν στην κατηγορία των άλλων μειονεκτούντων ατόμων. Ως προς την οικονομική κατάσταση η πλειοψηφία των θυμάτων που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση την περιγράφει ως μέτρια (19%) και κακή (24%), ενώ το 14% την αναφέρει ως καλή. Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να σχολιασθούν στην Ημερίδα «Βία κατά των Γυναικών - Μεθοδολογία Συμβουλευτικής», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Α. Πάντου - δίπλα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο), από της 9:30 το πρωί έως τις 3:30 το απόγευμα. Στην Ημερίδα θα παρουσιασθούν δύο εργαλεία συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου:

α) ο Οδηγός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών

β) το Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Πρόκειται για εργαλεία συμβουλευτικής, τα οποία εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της ΓΓΙΦ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου, αναφορές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις γυναικών, πρότυπους κανονισμούς λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών και κώδικα δεοντολογίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.